MOKYMO PROGRAMOS ISTORIJA IR PLANAVIMAS: TEORINĖ KONSTRUKCIJA IR KAI KURIOS MOKYMO PROGRAMOS TOBULINIMO GAIRĖS ESTIJOJE 1987–1996 METAIS
ŠVIETIMO POLITIKA: ISTORIJA IR DABARTIS
Vadim Rouk
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.31.2518
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymo turinys
ugdymo turinio teorija
ugdymo turinio istorija
mokytojai
Estija
sovietinis ugdymas

Kaip cituoti

Rouk V. (2013) „MOKYMO PROGRAMOS ISTORIJA IR PLANAVIMAS: TEORINĖ KONSTRUKCIJA IR KAI KURIOS MOKYMO PROGRAMOS TOBULINIMO GAIRĖS ESTIJOJE 1987–1996 METAIS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 310, p. 19-29. doi: 10.15388/ActPaed.2013.31.2518.

Santrauka

PhD candidate, Tallinn University, Estonia
Special research course student at the Institute of Education,
University of London 2012/2013
Collections manager at the Estonian Pedagogical Archives Museum
of Tallinn University
Researcher at the Institute of Educational Sciences, Tallinn University
Address: Rüütli 6, 10130, Tallinn, Estonia
tel. (372) 55 655655
e-mail: vadim.rouk@tlu.ee 

Straipsnis skirtas teorinei ir istorinei mokymo programos (curriculum) analizei. Jame pristatomos pagrindinės šią temą gvildenančių Vakarų teoretikų pozicijos. Daugelis jų pabrėžia istorinę mokymo programos raidą. Pavyzdžiui, estų kilmės JAV mokslininkė Hilda Taba teigia, kad pagrindinis mokymo programos planavimo uždavinys – perimti ir įsisavinti svarbiausias paveldo žinias, idėjas, mintis. Tačiau tai tik viena teorinės mokymo programos analizės gija. Mokymo programų raidą galima nagrinėti ir valstybės, taip pat mokyklos lygmenimis. Mokymo programa gali būti vertinama kaip valstybės kišimasis į mokyklos gyvenimą. Mokyklos lygmeniu į mokymo programą taip pat galima žvelgti per ideologijos, valdžios, ekonominių išteklių prizmę, analizuojant ją švietimo, socialinių ir politinių pokyčių kontekste.
Straipsnyje parodoma, kad Vakaruose, konkrečiau JAV švietimo sistemos kaitos ir su tuo susijusios mokymo programos teorinės analizės poreikis labiausiai išryškėjo šeštajame XX a. dešimtmetyje, Sovietų Sąjungai ėmus pirmauti kosmoso „užkariavimo“ srityje. Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europoje ypač akivaizdūs pokyčiai pastebimi „Perestroikos“ metu, kai vienas iš pagrindinių naujo „kurso į Vakarus“ uždavinių buvo švietimo sistemos reformavimas.
Straipsnyje ypatingas dėmesys skiriamas devintojo XX a. dešimtmečio pabaigoje Estijos švietimo sistemoje prasidėjusioms permainoms, mokymo programos kaitai. Iki 1987 m. Estijos švietimas buvo centralizuotos ir politizuotos Sovietų Sąjungos švietimo sistemos dalis, o mokymo programa ypač ideologizuota. Be to, sovietinėje mokymo programoje itin ženkli vokiškos didaktikos įtaka ir perėjimas prie britiško–amerikietiško curriculum tipo programos buvo gana sudėtingas procesas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.