Statistinių metodų taikymo edukologiniuose tyrimuose klaidos
EDUKACINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA
Romanas Januškevičius
Dalius Pumputis
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.27.2969
PDF

Reikšminiai žodžiai

populiacija
reprezentatyvi imtis
imčių tyrimas
statistiškai reikšmingas (nereikšmingas) rezultatas
ištisinis tyrimas
sluoksninis ėmimas

Kaip cituoti

Januškevičius R. ir Pumputis D. (2011) „Statistinių metodų taikymo edukologiniuose tyrimuose klaidos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 270, p. 22-32. doi: 10.15388/ActPaed.2011.27.2969.

Santrauka

Profesorius
Fizinių mokslų habilituotas daktaras
Vilniaus edukologijos universiteto
Algebros ir statistikos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 275 13 77 El. paštas: romjan@vpu.lt 

Lektorius
Fizinių mokslų daktaras
Vilniaus edukologijos universiteto
Algebros ir statistikos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 275 13 77
El. paštas: dalius.pumputis@vpu.lt

Straipsnyje aptariamos dažniausiai pasitaikančios statistinių metodų taikymo edukologiniuose tyrimuose klaidos ir netikslumai bei pateikiamos rekomendacijos, kaip galima išvengti šių klaidų ir netikslumų. Pateikiamas korektiško statistinio tyrimo pavyzdys remiantis konkrečiu edukologiniu tyrimu. O būtent – išnagrinėtas klausimas „Kokia yra studentų, ketinančių tapti mokytojais, proporcija“ pasirinktoje populiacijoje, atsakymas į kurį pastaruoju metu visiškai prieštaringai vertinamas ŠMM darbuotojų, administruojančių universitetų finansavimą, ir edukologijos specialistų, vykdančių minėtus tyrimus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.