T 27 (2011): Acta Paedagogica Vilnensia

T 27 (2011)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2011-12-29

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 781
9-10
PDF

EDUKACINIŲ TYRIMŲ METODOLOGIJA

Bronislovas Bitinas
Disertacinis tyrimas: tikrovės nuotrauka ir kūrybinė intervencija
Santraukos peržiūros 547
11-21
PDF
Romanas Januškevičius | Dalius Pumputis
Statistinių metodų taikymo edukologiniuose tyrimuose klaidos
Santraukos peržiūros 535
22-32
PDF
Tomas Butvilas | Janete Zygmantas
Etnografinė atvejo studija edukologiniame tyrime
Santraukos peržiūros 922
33-42
PDF

GLOBALUMAS IR VERTYBĖS

Elvyda Martišauskienė
Paauglių požiūris į dvasines vertybes: kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 721
43-54
PDF

UGDYMO PROCESO KAITA

115-123
PDF
Asta Kiaunytė | Dalia Puidokienė
Dialogas kaip ugdomasis susitikimas socialinio darbo kontekste
Santraukos peržiūros 941
124-138
PDF

Kronika

Leonas Jovaiša
Žmogaus ugdymo mokslo sistemos klausimu
Santraukos peržiūros 631
139-141
PDF

SEMINARAI

Roma Kriaučiūnienė
Tarptautinis seminaras moralinės kompetencijos plėtotės klausimu
Santraukos peržiūros 492
146-148
PDF

JUBILIEJAI

Vanda Aramavičiūtė
Žurnalui „Acta paedagogica Vilnensia“ – 20
Santraukos peržiūros 731
152-156
PDF