Mokinių ir studentų mokymosi mokytis paralelės
UGDYMO PARADIGMŲ KAITA
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.24.3032
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokymasis mokytis
kompetencijos
mokiniai
studentai
skirtumai

Kaip cituoti

Pukevičiūtė V. J. (2010) „Mokinių ir studentų mokymosi mokytis paralelės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 240, p. 89-100. doi: 10.15388/ActPaed.2010.24.3032.

Santrauka

Lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus universiteto
Užsienio kalbų institutas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 72 71
El. paštas: virginija19@yahoo.de

Straipsnyje atskleidžiama mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo(si) aktualumas ir svarba siekiant visą gyvenimą trunkančio mokymosi. Lyginami aukštesniųjų klasių mokinių ir pirmojo kurso studentų požiūriai į jų kompetencijas įžvelgti mokymosi svarbą, planuoti, organizuoti, vertinti ir analizuoti mokymąsi. Nustatyti abiejų grupių respondentų mokymosi mokytis kompetencijos raiškos panašumai ir skirtumai. Išryškinti studentų pranašumai planuojant mokymosi laiką ir pasirenkant tinkamą mokymuisi aplinką, o mokinių – taikant įvairias bendradarbiavimo formas mokantis.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.