T. 20 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 20 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
7-8
PDF

PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS

Julius Šalkauskas
Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 452
9-21
PDF
Romanas Vasiliauskas
Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
22-36
PDF
Giedrė Judita Rastauskienė | Kęstutis Kardelis | Ina Marija Šeščilienė
AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
37-65
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
52-65
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Studentų užsienio kalbos mokymosi motyvacija
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
66-77
PDF
Margarita Teresevičienė | Vaiva Zuzevičiūtė | Sandra Kabišaitytė
Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 383
78-89
PDF
Indrė Dirgėlienė
Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje
Santraukos peržiūros 499 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 684
90-101
PDF

DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS

Elvyda Martišauskienė
Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
115-125
PDF
Leonas Jovaiša
Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
140-149
PDF
Jolita Šarkaitė
Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 463
150-063
PDF
Virgilijus Saulius Saulius SJ
Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 470
164-171
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
172-186
PDF
Saulius Lileikis
Neigiami jūrininkų emociniai išgyvenimai: ypatumai ir jų profilaktikos gairės
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
187-203
PDF

ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS

Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 501
201-212
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
213-224
PDF
Herman Lombaerts | Elzbieta Osewska
Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
225-243
PDF

Kronika

Jonas Kievišas
Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
259-262
PDF
Elvyda Martišauskienė
Disertacijos
263