T. 20 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 20 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 414 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
7-8
PDF

PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS

Julius Šalkauskas
Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje
Santraukos peržiūros 426 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 478
9-21
PDF
Romanas Vasiliauskas
Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
22-36
PDF
Giedrė Judita Rastauskienė | Kęstutis Kardelis | Ina Marija Šeščilienė
AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų
Santraukos peržiūros 365 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 465
37-65
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
52-65
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Studentų užsienio kalbos mokymosi motyvacija
Santraukos peržiūros 416 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392
66-77
PDF
Margarita Teresevičienė | Vaiva Zuzevičiūtė | Sandra Kabišaitytė
Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
78-89
PDF
Indrė Dirgėlienė
Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 910
90-101
PDF

DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS

Elvyda Martišauskienė
Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos
Santraukos peržiūros 483 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 434
115-125
PDF
Leonas Jovaiša
Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme
Santraukos peržiūros 412 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
140-149
PDF
Jolita Šarkaitė
Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 515
150-063
PDF
Virgilijus Saulius Saulius SJ
Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas
Santraukos peržiūros 423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 530
164-171
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
172-186
PDF
Saulius Lileikis
Neigiami jūrininkų emociniai išgyvenimai: ypatumai ir jų profilaktikos gairės
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 469
187-203
PDF

ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS

Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 558
201-212
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
213-224
PDF
Herman Lombaerts | Elzbieta Osewska
Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
225-243
PDF

Kronika

Jonas Kievišas
Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
259-262
PDF
Elvyda Martišauskienė
Disertacijos
263