T. 20 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 20 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
7-8
PDF

PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS

Julius Šalkauskas
Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje
Santraukos peržiūros 388 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 465
9-21
PDF
Romanas Vasiliauskas
Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
22-36
PDF
Giedrė Judita Rastauskienė | Kęstutis Kardelis | Ina Marija Šeščilienė
AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
37-65
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
52-65
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Studentų užsienio kalbos mokymosi motyvacija
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
66-77
PDF
Margarita Teresevičienė | Vaiva Zuzevičiūtė | Sandra Kabišaitytė
Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399
78-89
PDF
Indrė Dirgėlienė
Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje
Santraukos peržiūros 543 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 758
90-101
PDF

DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS

Elvyda Martišauskienė
Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
115-125
PDF
Leonas Jovaiša
Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413
140-149
PDF
Jolita Šarkaitė
Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 487
150-063
PDF
Virgilijus Saulius Saulius SJ
Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 505
164-171
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 538
172-186
PDF
Saulius Lileikis
Neigiami jūrininkų emociniai išgyvenimai: ypatumai ir jų profilaktikos gairės
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450
187-203
PDF

ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS

Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris
Santraukos peržiūros 475 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
201-212
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
213-224
PDF
Herman Lombaerts | Elzbieta Osewska
Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
225-243
PDF

Kronika

Jonas Kievišas
Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
259-262
PDF
Elvyda Martišauskienė
Disertacijos
263