T. 20 (2008): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 20 (2008)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2008-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
7-8
PDF

PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS

Julius Šalkauskas
Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 441
9-21
PDF
Romanas Vasiliauskas
Pedagogikos, kaip mokomojo dalyko, vaidmuo keičiantis mokytojų rengimo paradigmai
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
22-36
PDF
Giedrė Judita Rastauskienė | Kęstutis Kardelis | Ina Marija Šeščilienė
AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
37-65
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų dorinė nuostata: kognityvinis-prasminis lygmuo
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
52-65
PDF
Virginija Jūratė Pukevičiūtė
Studentų užsienio kalbos mokymosi motyvacija
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
66-77
PDF
Margarita Teresevičienė | Vaiva Zuzevičiūtė | Sandra Kabišaitytė
Pasirengimas vertinti neformaliai ir savaime įgytą kompetenciją
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
78-89
PDF
Indrė Dirgėlienė
Teorijos ir praktikos ryšio plėtotė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 612
90-101
PDF

DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS

Elvyda Martišauskienė
Dvasingumas: ištakos ir metodologinės ugdymo prieigos
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
115-125
PDF
Leonas Jovaiša
Tikėjimas žmogaus ugdymo vyksme
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
140-149
PDF
Jolita Šarkaitė
Tikybos mokymas ir sociokultūrinė aplinka kaimo mokyklose
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
150-063
PDF
Virgilijus Saulius Saulius SJ
Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
164-171
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 486
172-186
PDF
Saulius Lileikis
Neigiami jūrininkų emociniai išgyvenimai: ypatumai ir jų profilaktikos gairės
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
187-203
PDF

ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS

Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Santykių su tėvais pokyčių aspektai: paauglių požiūris
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
201-212
PDF
Tomas Butvilas
Šeimoje netektį patyrusių vaikų saviidentifikacijos poreikis kaip socializacijos veiksnys
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 465
213-224
PDF
Herman Lombaerts | Elzbieta Osewska
Šeima ir šeimos katechezė šių dienų Europoje. Klausimo diversifikavimas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
225-243
PDF

Kronika

Jonas Kievišas
Dvasingumo sklaidos akcentai ugdymo realybėje
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
259-262
PDF
Elvyda Martišauskienė
Disertacijos
263