Informacinių komunikacinių technologijų ir nuotolinių studijų metodų diegimas tradicinėse studijose
NUOTOLINIO MOKYMO PERSPEKTYVOS
Artūras Mickus
Antanas Vidžiūnas
Publikuota 2009-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2009.23.3051
PDF

Reikšminiai žodžiai

informacinės komunikacinės technologijos
nuotolinės studijos
tradicinės studijos

Kaip cituoti

Mickus A. ir Vidžiūnas A. (2009) „Informacinių komunikacinių technologijų ir nuotolinių studijų metodų diegimas tradicinėse studijose“, Acta Paedagogica Vilnensia, 230, p. 21-28. doi: 10.15388/ActPaed.2009.23.3051.

Santrauka

Gamtos mokslų daktaras
Vytauto Didžiojo universiteto
Taikomosios informatikos katedra
Vileikos g. 8, LT-44404 Kaunas
El. paštas: a.mickus@if.vdu.lt
Tel.: +370 37 32 79 00

Docentas, informatikos mokslų daktaras
Vytauto Didžiojo universiteto
Taikomosios informatikos katedra
Vileikos g. 8, LT-44404 Kaunas
El. paštas: a.vidziunas@if.vdu.lt
Tel. +370 37 32 79 00

Straipsnyje aptariami IKT taikančių studijų aplinkų efektyvumo įvertinimo ir didinimo klausimai. Konstatuojama, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose skiriama daug dėmesio IKT diegimui studijų procese, tačiau nepakankamai analizuojamas jų efektyvumas. Pateikiami dažniausiai naudojamų IKT diegimo studijose modelių savybių aprašymai ir aptariami jų pranašumai, trūkumai, realizavimo galimybės, savarankiškų studijų skatinimo priemonės. Remiantis autorių patirtimi, atlikta studentų laiko sąnaudų įvairiems studijų poreikiams analizė, nagrinėjamos savarankiškų studijų skatinimo priemonių naudojimo galimybės ir reikalavimai tokių studijų palaikymo metodinėms priemonėms. Pabrėžiama, kad diegiant studijose IKT, keičiasi studijoms palaikyti reikalingų sąnaudų struktūra ir į tai reikia atsižvelgti planuojant šias sąnaudas bei dėstytojų pedagoginį krūvį.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.