T. 23 (2009): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 23 (2009)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2009-12-22

Kronika

Stasė Valatkienė
Knygos
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 559

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 441

NUOTOLINIO MOKYMO PERSPEKTYVOS

Rimantas Laužackas † | Margarita Teresevičienė | Airina Volungevičienė
Nuotolinio mokymo(si) turinio projektavimo modelis: kokybės vertinimo dimensijos ir veiksniai
Santraukos peržiūros 439
9-20
PDF
Aušra Rutkienė | Elena Trepulė
Nuotolinis suaugusiųjų mokymas(is) mokymosi visą gyvenimą kontekste
Santraukos peržiūros 660
29-42
PDF
Edita Butrimė | Vaiva Zuzevičiūtė | Justina Jarmakovienė
Mišraus mokymo poreikiai socialinių mokslų studentų ir dėstytojų požiūriu
Santraukos peržiūros 410
43-51
PDF

ŽINIŲ IR TAPATUMO PROBLEMA INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE

Elvyda Martišauskienė
Žinių sritys pedagogo kompetencijos ribose
Santraukos peržiūros 458
52-62
PDF
Janete Zygmantas
Kritinės pedagogikos supratimas ir įtaka žinių kaupimui
Santraukos peržiūros 496
63-78
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė | Virgina Rinkevičienė
Moters savo kūno suvokimas kaip socializacijos rizikos veiksnys
Santraukos peržiūros 434
92-103
PDF

MAGDALENOS KARČIAUSKIENĖS PEDAGOGINIŲ IDĖJŲ AKTUALUMAS KINTANČIAI MOKYKLAI

Antanina Grabauskienė
Magdalena Karčiauskienė apie tarpukario Lietuvos didaktų įnašą į šalies pradinio ugdymo sistemą
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 542
Aušra Žemgulienė | Sigita Montvilaitė
Klasikinės mokytojo sampratos raidos atspindys Magdalenos Karčiauskienės darbuose
Santraukos peržiūros 413
129-139
PDF