DORINIŲ VERTYBIŲ RAIŠKA 5–7 METŲ VAIKŲ ELGESYJE
DORINIO UGDYMO PROBLEMOS
Placida Jasiūnaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.33.4386
PDF

Reikšminiai žodžiai

ikimokyklinis amžius
dorinės vertybės
dorinio elgesio dažnumas ir savanoriškumas

Kaip cituoti

Jasiūnaitė P. (2014) „DORINIŲ VERTYBIŲ RAIŠKA 5–7 METŲ VAIKŲ ELGESYJE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 330, p. 148-161. doi: 10.15388/ActPaed.2014.33.4386.

Santrauka

Religijos studijų ir edukologijos magistrė,
UAB „Vaikystės sodas“ auklėtoja
Liubarto g. 17, LT-08118 Vilnius
El. paštas: jasiunaiteplacida@yahoo.com

Straipsnyje iškeliama dorinių vertybių ugdymo problema ikimokykliniame amžiuje. Remiantis empirinio tyrimo duomenimis, siekiama atskleisti 5–7 metų vaikų dorinių vertybių raiškos pradmenis elgesio aspektu. Taikant elgesio raiškos dažnumo ir savanoriškumo kriterijus, atskleidžiami šio amžiaus vaikams būdingi elgesio ypatumai. Taip pat išryškinami kai kurie tiriamųjų elgesio raiškos skirtumai, priklausantys nuo jų lyties ir gyvenamosios vietos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.