STUDENTŲ KOMANDINIS DARBAS KAIP KŪRYBINGUMO VERSLE (ENTREPRENEURSHIP) UGDYMO PRIEMONĖ
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Jūratė Černevičiūtė
Rolandas Strazdas
Vaidas Morkevičius
Žilvinas Jančoras
Rusnė Kregždaitė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7389
PDF

Reikšminiai žodžiai

antreprenerystė
kūrybingumo lavinimas
komandinio darbo veiksniai
kūrybinis žinių paieškos modulis

Kaip cituoti

Černevičiūtė J., Strazdas R., Morkevičius V., Jančoras Žilvinas ir Kregždaitė R. (2014) „STUDENTŲ KOMANDINIS DARBAS KAIP KŪRYBINGUMO VERSLE (ENTREPRENEURSHIP) UGDYMO PRIEMONĖ“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 72-86. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7389.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama antreprenerystės, kaip asmeninio ir kolektyvinio kūrybingumo, būtino šiuolaikiniam verslo kūrėjui, lavinimo universitetinėse studijose problematika. Pagrindinė verslininko antreprenerio orientacija – verslo naujovių paieška – neišvengiamai skatinama kūrybingumo, todėl universitetams, siekiantiems ugdyti aukščiausios kvalifikacijos absolventus, iškyla būtinybė lavinti studentų kūrybingumą ir antrepreneriškumą. Maža to, antreprenerystė susijusi ne tik su individualiu, bet ir (gal net labiau) kolektyviniu kūrybingumu, kuris suvokiamas kaip gebėjimas kurti sistemų inovacijas. Kadangi studentų kolektyvinio kūrybingumo ugdymas pasižymi tam tikra specifika, reikia pasitelkti tinkamus jo lavinimo metodus. Vienas iš tokių metodų – kolektyvinio kūrybingumo ugdymo modelis – pristatomas šiame straipsnyje. Jame taip pat analizuojami studentų komandinio darbo užduoties aiškumo, reikšmingai lemiančio komandinio darbo rezultatus, veiksniai. Nustačius turimų žinių apie užduotį įtaką jos supratimui (užduoties aiškumui), pristatomas kūrybinis žinių paieškos modulis, kurio pagrindinė funkcija – mokyti studentų komandas sistemingai ieškoti reikalingų žinių komandinėms užduotims įgyvendinti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.