T. 32 (2014): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 32 (2014)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2014-01-01

Straipsniai

Irena Stonkuvienė
PRATARMĖ
Santraukos peržiūros 464 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 469
7-8
PDF

UGDYMO ERDVĖS: TARP ETIKOS IR ESTETIKOS

Lilija Duoblienė
ASMENS UGDYMO KLASTA POSTMODERNO AMŽIUJE: GYVAS AR MIRĘS KŪRYBIŠKUMAS?
Santraukos peržiūros 679 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 673
9-20
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
PAAUGLIŲ VERTYBIŲ KONFIGŪRACIJA KAIP DVASINGUMO PARADIGMOS IŠRAIŠKA: TEORINIS IR EMPIRINIS ASPEKTAI
Santraukos peržiūros 544 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 633
21-34
PDF
Vita Venslovaitė
MOKYTOJO NARATYVAS MUZIKINIO UGDYMO KONTEKSTE
Santraukos peržiūros 513 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 538
35-43
PDF
Maria Tilk
UGDOMASIS NARATYVAS KAIP PEDAGOGINĖ PARADIGMA: HOMERO EPAI
Santraukos peržiūros 556 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 699
44-58
PDF

AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS

Rimantas Želvys | Charl C. Wolhuter
LYGINAMOSIOS EDUKOLOGIJOS RAIDA PASAULYJE IR LIETUVOS UNIVERSITETUOSE
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 572
59-71
PDF
Jūratė Černevičiūtė | Rolandas Strazdas | Vaidas Morkevičius | Žilvinas Jančoras | Rusnė Kregždaitė
STUDENTŲ KOMANDINIS DARBAS KAIP KŪRYBINGUMO VERSLE (ENTREPRENEURSHIP) UGDYMO PRIEMONĖ
Santraukos peržiūros 588 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 593
72-86
PDF
Edita Vainienė | Giedrė Judita Rastauskienė | Saulius Šukys
LIETUVOS BŪSIMŲJŲ KŪNO KULTŪROS BAKALAURŲ PROFESINIAI LŪKESČIAI
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
87-98
PDF
Birutė Pociūtė | Žigimantas Pečiūra
STUDENTŲ AKADEMINIO CINIZMO RAIŠKOS STUDIJOSE SĄSAJOS SU AKADEMINIU PERDEGIMU IR ĮSIPAREIGOJIMU PROFESIJAI
Santraukos peržiūros 621 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 524
99-115
PDF

BENDROJO UGDYMO PROBLEMOS

Miglė Dovydaitienė | Vaida Platkevičiūtė
JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDŲ IR VAIKO STATUSO GRUPĖJE SĄSAJOS
Santraukos peržiūros 569 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1104
116-132
PDF
Olga Iljina
SOCIALINIS TEISINGUMAS LIETUVOS MOKYKLOSE: GRINDŽIAMOSIOS TEORIJOS PAGRINDU
Santraukos peržiūros 536 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 699
133-146
PDF
Albinas Kalvaitis
VADOVĖLĮ PAPILDANČIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TENDENCIJOS LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAMOKOSE
Santraukos peržiūros 530 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 789
147-160
PDF

Kronika

Svetlana Vasilionok | Martyna Bakaitė
PO JOHNO DURHAMO PETERSO PASKAITŲ: KAS YRA IR KAS NĖRA MEDIJOS...
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 508
161-162
PDF
Irena Stonkuvienė
„ŽMOGAUS ŠVENTĖJE“ DISKUSIJOS DĖL UNIVERSITETO LIKIMO
Santraukos peržiūros 493 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 457
163-164
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
Santraukos peržiūros 492 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
165-166
PDF
Acta Paedagogica Vilnensia
REIKALAVIMAI „ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS
Santraukos peržiūros 426 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 431
169-170
PDF