JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDŲ IR VAIKO STATUSO GRUPĖJE SĄSAJOS
BENDROJO UGDYMO PROBLEMOS
Miglė Dovydaitienė
Vaida Platkevičiūtė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7392
PDF

Reikšminiai žodžiai

jaunesnysis mokyklinis amžius
konfliktai
konfliktų sprendimo būdai
statusas grupėje

Kaip cituoti

Dovydaitienė M. ir Platkevičiūtė V. (2014) „JAUNESNIOJO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDŲ IR VAIKO STATUSO GRUPĖJE SĄSAJOS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 116-132. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7392.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriame nagrinėjamos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų konfliktų sprendimo būdų ir jų turimo grupėje statuso sąsajos, rezultatai. Siekta palyginti skirtingo statuso vaikų konfliktinių situacijų sprendimo būdus bei mergaičių ir berniukų konfliktų sprendimo būdus, be to, gilintasi į vaikų konfliktų sprendimą tėvų ir mokytojų požiūriu. Sociometrinis vaiko statusas įvertintas Dž. Moreno sociometrijos metodu, taip pat atsižvelgiant į mokytojų nuomonę. Vaikų konfliktų sprendimo būdams įvertinti parengtas struktūruotas interviu, iliustruotas piešinėliais. Tėvų ir mokytojų požiūriui vertinti sudaryti atskiri klausimynai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.