Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje
PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS
Julius Šalkauskas
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7512
PDF

Reikšminiai žodžiai

intelektualas
inteligentas
inteligentija
inteligentai Lietuvoje
inteligentų ir inteligentijos įtaka ir ugdymas

Kaip cituoti

Šalkauskas J. (2008) „Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio konepcijoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 9-21. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7512.

Santrauka

Gamtos mokslų daktaras (fizika)
Lietuvių katalikų mokslų akademija
Pilies g. 8, LTLT-01123 Vilnius
El. paštas: sjulius@ktl.mii.lt


Straipsnyje aptariamos ir išskiriamos dažnai painiojamos intelektualo, inteligento ir inteligentijos sąvokos remiantis Stasio Šalkauskio darbais. Parodytas Lietuvos inteligentų vaidmuo siekiant tautinio ir valstybinio atgimimo įvairiais mūsų istorijos laikotarpiais. Apžvelgti inteligentijos ugdymo metodai Šalkauskio pedagogikoje. Pažymėtas intelektualų ir inteligentų susiskaldymas ir jo neigiamas poveikis visuomenės, tautos ir valstybės raidai, nulėmęs visuomenės, tautos ir valstybės krizę. Tik naujos, sąmoningos, veiklios inteligentijos susikūrimas ir jos pozityvių vertybinių orientacijų perėmimas visuomenėje leistų padėti iš šios krizės išeiti.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.