Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas
DVASINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO PRIELAIDOS
Virgilijus Saulius Saulius SJ
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7525
PDF

Reikšminiai žodžiai

teisingumas
jėzuitai
Šv. Ignaco pedagoginė paradigma
vertybės

Kaip cituoti

SJ V. S. S. (2008) „Jėzuitų gimnazijų mokinių teisingumo nuostatos: patirtis, apmąstymas ir veiksmas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 164-171. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7525.

Santrauka

Vilniaus pedagoginio universiteto magistras,
Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius
Didžioji g. 34, LT-01128 Vilnius
Tel. (8 5) 261 54 36
El. paštas: saulius@jesuit.lt

Straipsnyje nagrinėjama jėzuitų gimnazijų Lietuvoje mokinių teisingumo patirtis, samprata ir realizavimas kasdienybėje. Remiantis įvairios literatūros analize, jėzuitų norminiais dokumentais, sukurtas Jėzuitų mokyklų mokinių teisingumo nuostatų audito modelis, kuris yra sudėtinė vienos iš trijų bazinės jėzuitų mokyklos vertybės – bendruomeniškumo – dalis. Teisingumas tiriamas atsižvelgiant Šv. Ignaco pedagoginės paradigmos procesinius elementus: patirtį, apmąstymą ir veiksmą.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.