Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos
ŠEIMOS EDUKACINIO DISKURSO KAITOS REALIJOS
Valdas Pruskus
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7531
PDF

Reikšminiai žodžiai

švietimas
ugdymas
vertybė
aplinkos kokybė
ekonominė ir kultūrinė aplinkos vertė
institucinė aplinka
ekologinė sąmonė

Kaip cituoti

Pruskus V. (2008) „Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės-edukacinės dimensijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 244-258. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7531.

Santrauka

Profesorius socialinių mokslų (sociologija)
habilituotas daktaras
Vilniaus pedagoginio universiteto
Sociologijos ir politologijos katedra
T. Ševčenkos g. 34, LT-03111 Vilnius
Tel. mob. 8961 515 346
El. paštas: v.pruskus@vpu.lt


Straipsnyje aptariama aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškos visuomenės sąlygomis. Parodoma, kad vartotojiškos visuomenės ir gamtos santykiai visada buvo konfliktiški, tokie jie liko ir mūsų laikais. Nepaisant to, aplinkos kokybė, ilgą laiką individui buvusi išorinė vertybė, tampa vidinė, kurią jis linkęs vis aktyviau teigti ir ginti. Tačiau problema ta, kad rinkos sąlygomis už kokybę reikia mokėti brangiau – tada gali ir rinktis. Tuo tarpu vieša nuomonė teigia, kad „kokybė“ turi būti prieinama visiems, t. y. rinktis turi teisę kiekvienas. Būtent čia ir kertasi demokratinės valstybės ir rinkos nuostatos.
Remiantis gamtos parko fenomenu, išskiriamos trys aplinkos kokybės vertingumo dimensijos – ekologinė, ekonominė ir kultūrinė-edukacinė. Atskleidžiama jų tarpusavio sąveika, raiškos svarba ir galimybės nustatant aplinkos kokybės vertingumą. Parodoma kokybiškos aplinkos edukacinis vertingumas, jos panaudojimo galimybės ugdant ir tobulinant asmens santykius su gamta. Aptariamas demokratinės valdžios ir švietimo institucijų vaidmuo puoselėjant vertybiškai orientuotus santykius su aplinka.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.