Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai Virginija
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS
Jūratė Pukevičiūtė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7536
PDF

Reikšminiai žodžiai

Mokymosi procesas
mokymasis visą gyvenimą
kompetencijos

Kaip cituoti

Pukevičiūtė J. (2007) „Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai Virginija“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 17-25. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7536.

Santrauka

Lektorė
Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
Tel. (8 5) 268 72 71
Klaipėdos universiteto (edukologijos) doktorantė
Ugdymo metodikų katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda
El. paštas: virginija19@yahoo.de 

Straipsnyje ryškinama studijuojančių mokymosi mokytis kompetencijos samprata bei šio fenomeno formavimosi(si) svarba. Pateikiamas mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo hipotetinis modelis, kurio esmę sudaro studento gebėjimai, aprėpiantys kognityvinius, metakognityvinius, motyvacinius, socialinius mokymosi aspektus. Daroma išvada, kad, formuojantis šiuolaikinei mokymosi vizijai, atsiranda reikmė skatinti atsakomybės pajautimą mokant(is) ir perteikti einantiems mokslus studentams, t. y. raginti ir suteikti galimybę planuoti, organizuoti, kontroliuoti bei įsivertinti savo paties mokymąsi, kaip sėkmingo mokymosi visą gyvenimą prielaidas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.