T. 19 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 19 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-12-18

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
7-8
PDF

ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS

Adolfas Juodraitis
Protinės veiklos aktyvinimo prielaidos mokomajame procese
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
9-16
PDF
Jūratė Pukevičiūtė
Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai Virginija
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
17-25
PDF
Tatjana Bulajeva
Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi kokybė Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
26-41
PDF
Agnė Brandišauskienė
Gabių mokinių identifikavimo problemos
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
42-50
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
51-68
PDF

NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS

Rita Raudeliūnaitė
Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
69-81
PDF
Birutë Banevičiūtė
Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
82-92
PDF
Jûratë Paulionytė
Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
93-101
PDF
Genutė Gedvilienė | Aurimas Šukys
Ateitininkų nuostatos puoselėjant tautinį identitetą
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
102-114
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų (9–12 m.) vasaros laisvalaikio edukacinis diskursas tėvų, kaip suaugusiųjų, koncepcijų kontekste
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
115-126
PDF
Gediminas Navaitis
Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
127-134
PDF

BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS

Elvyda Martišauskienė
Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje
Santraukos peržiūros 607 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 761
135-146
PDF
Liudoslava Teresa Mirzojanc | Dalia Survutaitė
Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 404
147-156
PDF
Vilija Targamadzė | Džiuginta Valeckienė
Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas
Santraukos peržiūros 493 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
159-171
PDF
Irena Stonkuvienė
Ugdymo tikrovė XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje: kasdienis ugdymas kasdienybei
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
172-185
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
186-195
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Tarptautinės programos
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
196-199
PDF
Vilija Targamadzė
Knygos
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
200-201
PDF