T. 19 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 19 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-12-18

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
7-8
PDF

ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS

Adolfas Juodraitis
Protinės veiklos aktyvinimo prielaidos mokomajame procese
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
9-16
PDF
Jūratė Pukevičiūtė
Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai Virginija
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
17-25
PDF
Tatjana Bulajeva
Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi kokybė Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
26-41
PDF
Agnė Brandišauskienė
Gabių mokinių identifikavimo problemos
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 458
42-50
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
51-68
PDF

NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS

Rita Raudeliūnaitė
Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
69-81
PDF
Birutë Banevičiūtė
Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
82-92
PDF
Jûratë Paulionytė
Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
93-101
PDF
Genutė Gedvilienė | Aurimas Šukys
Ateitininkų nuostatos puoselėjant tautinį identitetą
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
102-114
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų (9–12 m.) vasaros laisvalaikio edukacinis diskursas tėvų, kaip suaugusiųjų, koncepcijų kontekste
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
115-126
PDF
Gediminas Navaitis
Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392
127-134
PDF

BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS

Elvyda Martišauskienė
Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje
Santraukos peržiūros 759 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 889
135-146
PDF
Liudoslava Teresa Mirzojanc | Dalia Survutaitė
Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 503
147-156
PDF
Vilija Targamadzė | Džiuginta Valeckienė
Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas
Santraukos peržiūros 577 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 545
159-171
PDF
Irena Stonkuvienė
Ugdymo tikrovė XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje: kasdienis ugdymas kasdienybei
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
172-185
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
186-195
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Tarptautinės programos
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
196-199
PDF
Vilija Targamadzė
Knygos
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
200-201
PDF