T. 19 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 19 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-12-18

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
7-8
PDF

ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS

Adolfas Juodraitis
Protinės veiklos aktyvinimo prielaidos mokomajame procese
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
9-16
PDF
Jūratė Pukevičiūtė
Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo aspektai Virginija
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
17-25
PDF
Tatjana Bulajeva
Ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi kokybė Lietuvos mokyklose
Santraukos peržiūros 392 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
26-41
PDF
Agnė Brandišauskienė
Gabių mokinių identifikavimo problemos
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
42-50
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
51-68
PDF

NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS

Rita Raudeliūnaitė
Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
69-81
PDF
Birutë Banevičiūtė
Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
82-92
PDF
Jûratë Paulionytė
Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
93-101
PDF
Genutė Gedvilienė | Aurimas Šukys
Ateitininkų nuostatos puoselėjant tautinį identitetą
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 323
102-114
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų (9–12 m.) vasaros laisvalaikio edukacinis diskursas tėvų, kaip suaugusiųjų, koncepcijų kontekste
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
115-126
PDF
Gediminas Navaitis
Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 378
127-134
PDF

BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS

Elvyda Martišauskienė
Mokytojų vertybinės nuostatos ir jų sklaida pedagoginėje veikloje
Santraukos peržiūros 657 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 812
135-146
PDF
Liudoslava Teresa Mirzojanc | Dalia Survutaitė
Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
147-156
PDF
Vilija Targamadzė | Džiuginta Valeckienė
Patyčių bendrojo lavinimo mokykloje samprata: priežasčių, formų ir pasekmių diskursas
Santraukos peržiūros 540 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510
159-171
PDF
Irena Stonkuvienė
Ugdymo tikrovė XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaimo bendruomenėje: kasdienis ugdymas kasdienybei
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
172-185
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Istorinė universitetinio aukštojo mokslo sampratos raida
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
186-195
PDF

Kronika

Acta Paedagogica Vilnensia
Tarptautinės programos
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
196-199
PDF
Vilija Targamadzė
Knygos
Santraukos peržiūros 391 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
200-201
PDF