Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais
NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS
Birutë Banevičiūtė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7541
PDF

Reikšminiai žodžiai

šokio gebėjimai
šokio veikla
ankstyvoji paauglystė

Kaip cituoti

Banevičiūtė B. (2007) „Šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 82-92. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7541.

Santrauka

Asistentė, socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Vilniaus pedagoginis universitetas
Kultūros ir meno edukologijos instituto
Meninio ugdymo katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 70 96, 8 6 104 84 08
El. paštas: birute@atviramokykla.net 


Straipsnyje nagrinėjama šokio gebėjimų raiškos ypatumai ankstyvos paauglystės metais. Diagnostinio tyrimo metu nustatyti šokio gebėjimų raiškos požymiai bei diagnostiniai lygmenys. Tyrimo duomenys parodė, kad neturėjusiems kryptingo pedagoginio poveikio tiriamiesiems yra būdingas žemas šokio gebėjimų lygmuo, o ryškesnius gebėjimus, jų atskleidimą lemia turima mokinių šokio patirtis ir šokio veiklos pobūdis.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.