Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos
NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS
Jûratë Paulionytė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7542
PDF

Reikšminiai žodžiai

vizualusis meninis ugdymas
šiuolaikinio vizualiojo meno technologijos
vizualusis raštingumas
vizualioji kultūra

Kaip cituoti

Paulionytė J. (2007) „Vizualiojo meninio ugdymo kaitos tendencijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 93-101. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7542.

Santrauka

Docentė
Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Ugdymo pagrindų katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
Tel. (8 5) 275 08 25
El. paštas: jupa@vpu.lt 

Straipsnio tikslas – išanalizuoti šiuolaikinio vizualiojo meninio ugdymo aprėptis. To siekiant, buvo nagrinėti kai kurie naujų technologijų įtakos aspektai vizualiajam menui ir kūrybiniam procesui. Išanalizuota šiandieninė gebėjimų ugdymo vizualiųjų menų srityje meninės išraiškos specifika ir išryškinti meno pažinimo ir suvokimo ugdymo pokyčių bruožai. Atskleistos vyraujančios vizualiojo meninio ugdymo kaitos raštingumas, vizualioji kultūra.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.