Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje
NEFORMALAUS UGDYMO EDUKACINIS DISKURSAS
Gediminas Navaitis
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7545
PDF

Reikšminiai žodžiai

tėvystė
savirealizacija
nuostatos
standartizuotas pokalbis

Kaip cituoti

Navaitis G. (2007) „Vyrų nuostatos į saviraišką tėvystėje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 127-134. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7545.

Santrauka

Docentas socialinių mokslų (psichologijos) daktaras
Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedra
Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius
Tel. (8 5) 27 40 637
El. paštas: sdk@mruni.lt


Straipsnyje pristatomi svarbesnieji Lietuvos vyrų nuostatų į saviraišką tėvystėje tyrimo duomenys. Šie duomenys gauti taikant individualių standartizuotų pokalbių metodą. Apibendrinant tyrimo duomenis, kaip vyrai vertino save, reikia pažymėti: daugumai (78,1 proc.) tiriamųjų būdinga nuostata, kad jie atitinka vedusių vyrų savybes, o kiti (21,9 proc.) – tai vyrai, manantys, kad jie neatitinka tų savybių. Tie patys tiriamieji daug geriau vertina savo tėviškumą: 84,1 proc. vadovavosi nuostata, kad jų ypatybės atitinka tėvo savybes. 7,3 proc. nurodė, kad neatitinka ųø savybių. Tai leidžia teigti, kad nemaža tiriamųjų dalis vyro vaidmens reikalavimus laiko turinčius būti aukštesnio lygio nei tėvo vaidmens. Vyrai, apibūdindami tėvišką vyro vaidmenį, nurodė rūpinimąsi vaikais bei jų finansinį aprūpinimą. Tėvo, kaip dvasinio vadovo, vaidmuo tirtiems vyrams yra nelabai suprantamas, tad gal nesuprantamas ir vaidmuo ugdant jaunesnio amžiaus vaikus. Antra vertus, arti trečdalio tiriamųjų pasisako, kad vyro vaidmuo prižiūrint kūdikį stiprėtų, būtų sudarytos sąlygos pagal įstatymus.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.