TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ DALYKŲ PASIRINKIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE MOTYVAI
TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ UGDYMO STRATEGIJOS
Vilma Gesevičienė
Edmundas Mazėtis
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9187
PDF

Reikšminiai žodžiai

tiksliųjų ir gamtos mokslų dalykai
dalykų mokymosi lygiai
mokomųjų dalykų pasirinkimas
mokomųjų dalykų pasirinkimo motyvacija
pasirinkimo refleksija

Kaip cituoti

Gesevičienė V. ir Mazėtis E. (2015) „TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ DALYKŲ PASIRINKIMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE MOTYVAI“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 9-21. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9187.

Santrauka

Lektorė socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto
Matematikos katedra
Studentų g. 39, LT-08106, Vilnius
Tel. (8-5) 275 1377
El. paštas: vilma.geseviciene@leu.lt

Docentas matematikos mokslų daktaras
Vilniaus universiteto
Matematikos ir informatikos metodikos katedra
Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius
Tel. (8-5) 219 3086
El. paštas: edmundas.mazetis@mif.vu.lt

Straipsnyje apžvelgiami Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 11–12 klasių mokinių tiksliųjų mokslų dalykų pasirinkimo prioritetai ir motyvai, nes mokomųjų dalykų ir jų lygių pasirinkimas turi ne tik akademinį pagrindą, bet ir yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių karjeros raidos sėkmę ateityje. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugelis respondentų palankiai vertina tiksliųjų mokslų dalykų pasirinkimo galimybes, tačiau menkai jas sieja su tolesniu mokymusi ir profesine veikla. Straipsnyje pateikti tyrimo rezultatai galėtų sudominti įvairių lygių ugdymo proceso organizavimo specialistus, mokytojus, tėvus ir pačius mokinius.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.