MATAVIMAI MOKANT MATEMATIKOS LATVIJOS MOKYKLOSE
MATEMATIKOS MOKYMO DIDAKTINĖS PROBLEMOS
Vaira Karklina
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9192
PDF

Reikšminiai žodžiai

matai
matavimai
stan­dartai
programos
projektai

Kaip cituoti

Karklina V. (2015) „MATAVIMAI MOKANT MATEMATIKOS LATVIJOS MOKYKLOSE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 81-89. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9192.

Santrauka

Dr. Paed., lecturer
Faculty of Science and Engineering, Liepaja University
Address: Valdemara iela 4, LV3400 Liepaja, Latvia
E-mail address: vaira.karklina@liepu.lv

Straipsnyje aptariama vienos iš matematikos moky­mo sričių – matavimų – situacija Latvijos mokyklose. Matematikos mokymo specialistai sutinka, kad mokant matų ir matavimų svarbu, jog mokiniai suprastų bendrų matavimo vienetų būtinumą ir universalumą, kai yra poreikis išmatuoti kokį nors objektą ir reikia nustatyti, kiek tam tikrų matavi­mo vienetų į jį telpa. Matavimas – ne tik paprastas gebėjimas, kuris yra formuojamas matematikos pa­mokose, bet veikiau sudėtingas sąvokų ir įgūdžių derinys, į kurią įeina gebėjimas suvokti aplinkoje esančių daiktų dydį: ilgį, plotį, aukštį, tūrį, gebė­jimas pasitelkiant skirtingus matus ir matavimo vienetus bei matavimo įrankius išmokti pamatuoti įvairius kasdienio naudojimo objektus.
Paprastai matematikos disciplinos, kurių mo­koma mokykloje, struktūruojamos į aritmetiką, algebrą ir geometriją. Kuriant bendrąsias ugdymo programas kyla klausimas, į kurį iš minėtų dalykų turėtų būti įtraukiama matai ir matavimų veiklos sritis? Ilgio ir ploto matavimai dažniausiai susiję su geometriniu matematikos aspektu, o laiko matavi­mas su skaičiavimu.
Pasak Knuth (2002), matavimų tematikos kom­pleksiškumas yra veikiamas kelių sąlygų. Prieiga, taikoma algebros ir geometrijos mokymuisi, skiriasi nuo tos, kurios reikia mokantis matavimų, nes ge­ometrijos ir algebros mokymosi pagrindas yra de­dukcinis. O matavimų mokymuisi reikia visai kitos empirinės prieigos, kurioje svarbu praktinė veikla, matavimų atlikimo pratybos, po kurių vyksta perėji­mas į matematikos abstrakčių simbolių kalbą.
Straipsnyje pateikiama atlikta Latvijos švietimo dokumentų ir bendrojo ugdymo programų analizė, kuri parodė, kad Latvijos mokyklose matavimų mo­kiniai pradeda mokytis nuo pat matematikos moky­mosi pradžios, nuo pirmos klasės ir baigia 12 kla­sėje, tačiau duomenys rodo, kad matavimų temų iš­dėstymas matematikos programoje nėra idealus, šiai sričiai reikia daugiau dėmesio norint gerinti mokinių matavimo gebėjimus. Straipsnyje taip pat trumpai pristatomi projekto, skirto būsimų matematikos mo­kytojų matavimo mokymo kompetencijai tobulinti, rezultatai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.