EPILEPSIJA SERGANČIŲJŲ SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES INICIATYVA: PATIRTINIS MOKYMASIS DALYVAUJANT MUZIKOS TERAPIJOJE
AŠ IR KITAS: SOCIALINIAI IR FILOSOFINIAI UGDYMO ASPEKTAI
Zita Abramavičiūtė
Vilmantė Aleksienė
Publikuota 2015-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.35.9195
PDF

Reikšminiai žodžiai

epilepsija
socialinė įtrauktis
situacinis mokymasis
dalyvavimas
muzikos terapija

Kaip cituoti

Abramavičiūtė Z. ir Aleksienė V. (2015) „EPILEPSIJA SERGANČIŲJŲ SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES INICIATYVA: PATIRTINIS MOKYMASIS DALYVAUJANT MUZIKOS TERAPIJOJE“, Acta Paedagogica Vilnensia, 350, p. 113-131. doi: 10.15388/ActPaed.2015.35.9195.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologija)
doktorantė
Lietuvos edukologijos universiteto
Socialinio darbo ir sociologijos katedra
Studentų g. 39, Vilnius
Tel. 8 611 34603
El. paštas: zita.abramaviciute@gmail.com

Vilmantė Aleksienė
Socialinių mokslų (edukologija) daktarė docentė
Lietuvos edukologijos universiteto
Socialinio darbo ir sociologijos katedra
Studentų g. 39, Vilnius
Tel. 8 699 01958
El. paštas: vilmante_aleksiene@yahoo.com

Straipsnyje analizuojama epilepsija sergančiųjų socialinės įtraukties patirtinio mokymosi dalyvaujant muzikos terapijoje problema aktualizuojama šiuo klausimu: kokios yra epilepsija sergančiųjų socialinės įtraukties optimizavimo, taikant muzikos terapiją, galimybės? Tyrimo tikslas – atskleisti ir pagrįsti epilepsija sergančiųjų socialinės įtraukties patirtinio mokymosi dalyvaujant muzikos terapijoje vidinių ir išorinių komponentų dermę. Keliami šie uždaviniai: 1) apžvelgti pagrindines tyrimo teorines nuostatas ir sąvokas, pagrindžiančias epilepsija sergančiųjų socialinės įtraukties kaip patirtinio mokymosi, dalyvaujant muzikos terapijoje, prielaidą; 2) nustatyti ir apibrėžti socialinės įtraukties gebėjimus, kuriuos ugdėsi epilepsija sergantieji, dalyvaudami muzikos terapijoje;
3) nustatyti ir apibrėžti šių gebėjimų ugdymosi sąlygas / situacijas. Tikslui pasiekti atliktas kokybinis atvejo tyrimas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.