F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas
Straipsniai
Vanda Aramavičiiite
Publikuota 1993-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1993.02.9371
PDF

Reikšminiai žodžiai

F. V. Foersteris
dorovinis auklėjimas
valios ugdymas
charakterio formavimas

Kaip cituoti

Aramavičiiite V. (1993) „F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 113-120. doi: 10.15388/ActPaed.1993.02.9371.

Santrauka

Turit omenyje, kad pagrindinis mokyklos uždavinys yra visapusiškos asmenybės ugdymas, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama doroviniam auklėjimui. Tam pasitarnauti gali ir vieno žymiausių dorovės pedagogų F.V. Foersterio idėjos, apie dorovės svarbą civilizacijos ir kultūros raidai, taip pat apie dorovinio auklėjimo vaidmenį. Foersteris dorovinį auklėjimą laikė religiniu, socialiniu ir psichologiniu reiškiniu. Aptardamas auklėjimo tikslus ir uždavinius, galimybes ir metodus, Foersteris ypač daug dėmesio skyrė charakterio formavimui, valios lavinimui, individualiam priėjimui prie vaiko, atsižvelgimui į lyties ypatumus, taip pat tikėjimui vaiku. Ypač tai aktualu auklėjant pedagogiškai apleistus, elgesio sutrikimų turinčius vaikus. Auklėtojo vaidmuo ne tik skatinti ir bausti, bet pirmiausiai akcentuoti pozityvius, sveikus vaiko palinkimus, vaizdžiai tariant, auklėtojas privalo įkvėpti vaikui drąsos ištraukti patį save iš purvo.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.