T. 2 (1993): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 2 (1993)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1993-12-28

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
3
Magdalena Karčiauskienė
Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 472
4-20
PDF
Juozas Vaitkevičius
Integracijos samprata J.Laužiko pedagogikoje
Santraukos peržiūros 522 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 425
21-28
PDF
Kęstutis Pečkus
Paralelinio ugdymo prielaidos 1918-1940 metų Lietuvos mokykloje
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 611
29-45
PDF
Asta Širiakovienė
Užklasinis darbinis mokymas (1947-1989)
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
46-56
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškojo dorovinio idealo ugdomoji reikšmė
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
57-71
PDF
Juozas Vaitkevičius
Žmogus – socialinio ugdymo objektas ir subjektas (istorinė interpretacija)
Santraukos peržiūros 428 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 493
72-84
PDF
Kazys Poškus
Dvasingumas ir pedagogika
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
85-90
PDF
Stasė Valatkienė
Mokymo individualizavimas JAV
Santraukos peržiūros 485 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 607
91-108
PDF
Leonas Jovaiša
Mokytojų rengimas
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
109-112
PDF
Vanda Aramavičiiite
F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
113-120
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 368 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
121-127
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Individo psichologinė būsena ir šeima
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
128-132
PDF
Elvyda Martišauskienė
Ryškesnės auklėjimo per pamokas galimybės
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
133-141
PDF
Kazys Poškus
Akademinės grupės studentų kūrybiškumo klausimu
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
142-148
PDF
Nijolė Janulaitienė
Sėkmės vaidmuo auklėjant
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
149-153
PDF
Vytautas Bernotas
Mokinių savarankiški darbai intelektinių gebėjimų ugdymo pagrindas
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
154-159
PDF
Birutė Jatautaitė
Vyresniųjų moksleivių darbinio apsisprendimo sunkumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
160-173
PDF
Jonas Dautaras
Tiriamojo metodo vaidmuo optimizuojant mokymo procesą
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
174-179
PDF
Irena Zaleskienė
Mokinių ekonominių mokėjimų ugdymas
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 413
180-196
PDF
Ramutė Petrauskaitė
Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
197-205
PDF
Juozas Vaitkevičius
Dėl pedagogų rengimo
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
206
PDF
Leonas Jovaiša
Pedagogikos bakalaurų ir magistrų rengimas
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
207-209
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
210
PDF