T. 2 (1993): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 2 (1993)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1993-12-28

Straipsniai

Magdalena Karčiauskienė
Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 420
4-20
PDF
Juozas Vaitkevičius
Integracijos samprata J.Laužiko pedagogikoje
Santraukos peržiūros 474 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
21-28
PDF
Kęstutis Pečkus
Paralelinio ugdymo prielaidos 1918-1940 metų Lietuvos mokykloje
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 553
29-45
PDF
Asta Širiakovienė
Užklasinis darbinis mokymas (1947-1989)
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
46-56
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškojo dorovinio idealo ugdomoji reikšmė
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
57-71
PDF
Juozas Vaitkevičius
Žmogus – socialinio ugdymo objektas ir subjektas (istorinė interpretacija)
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
72-84
PDF
Kazys Poškus
Dvasingumas ir pedagogika
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
85-90
PDF
Stasė Valatkienė
Mokymo individualizavimas JAV
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506
91-108
PDF
Leonas Jovaiša
Mokytojų rengimas
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
109-112
PDF
Vanda Aramavičiiite
F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
113-120
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
121-127
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Individo psichologinė būsena ir šeima
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
128-132
PDF
Elvyda Martišauskienė
Ryškesnės auklėjimo per pamokas galimybės
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
133-141
PDF
Kazys Poškus
Akademinės grupės studentų kūrybiškumo klausimu
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
142-148
PDF
Nijolė Janulaitienė
Sėkmės vaidmuo auklėjant
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
149-153
PDF
Vytautas Bernotas
Mokinių savarankiški darbai intelektinių gebėjimų ugdymo pagrindas
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
154-159
PDF
Birutė Jatautaitė
Vyresniųjų moksleivių darbinio apsisprendimo sunkumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
160-173
PDF
Jonas Dautaras
Tiriamojo metodo vaidmuo optimizuojant mokymo procesą
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
174-179
PDF
Irena Zaleskienė
Mokinių ekonominių mokėjimų ugdymas
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
180-196
PDF
Ramutė Petrauskaitė
Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
197-205
PDF
Juozas Vaitkevičius
Dėl pedagogų rengimo
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
206
PDF
Leonas Jovaiša
Pedagogikos bakalaurų ir magistrų rengimas
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
207-209
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
210
PDF