T. 2 (1993): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 2 (1993)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1993-12-28

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
3
Magdalena Karčiauskienė
Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 495
4-20
PDF
Juozas Vaitkevičius
Integracijos samprata J.Laužiko pedagogikoje
Santraukos peržiūros 562 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
21-28
PDF
Kęstutis Pečkus
Paralelinio ugdymo prielaidos 1918-1940 metų Lietuvos mokykloje
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636
29-45
PDF
Asta Širiakovienė
Užklasinis darbinis mokymas (1947-1989)
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
46-56
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškojo dorovinio idealo ugdomoji reikšmė
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
57-71
PDF
Juozas Vaitkevičius
Žmogus – socialinio ugdymo objektas ir subjektas (istorinė interpretacija)
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
72-84
PDF
Kazys Poškus
Dvasingumas ir pedagogika
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
85-90
PDF
Stasė Valatkienė
Mokymo individualizavimas JAV
Santraukos peržiūros 547 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 651
91-108
PDF
Leonas Jovaiša
Mokytojų rengimas
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
109-112
PDF
Vanda Aramavičiiite
F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
113-120
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
121-127
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Individo psichologinė būsena ir šeima
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
128-132
PDF
Elvyda Martišauskienė
Ryškesnės auklėjimo per pamokas galimybės
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 430
133-141
PDF
Kazys Poškus
Akademinės grupės studentų kūrybiškumo klausimu
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
142-148
PDF
Nijolė Janulaitienė
Sėkmės vaidmuo auklėjant
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 376
149-153
PDF
Vytautas Bernotas
Mokinių savarankiški darbai intelektinių gebėjimų ugdymo pagrindas
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
154-159
PDF
Birutė Jatautaitė
Vyresniųjų moksleivių darbinio apsisprendimo sunkumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
160-173
PDF
Jonas Dautaras
Tiriamojo metodo vaidmuo optimizuojant mokymo procesą
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
174-179
PDF
Irena Zaleskienė
Mokinių ekonominių mokėjimų ugdymas
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 434
180-196
PDF
Ramutė Petrauskaitė
Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 402
197-205
PDF
Juozas Vaitkevičius
Dėl pedagogų rengimo
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
206
PDF
Leonas Jovaiša
Pedagogikos bakalaurų ir magistrų rengimas
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
207-209
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
210
PDF