T. 2 (1993): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 2 (1993)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1993-12-28

Straipsniai

Magdalena Karčiauskienė
Mokytojo problema Lietuvoje (1918-1940)
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401
4-20
PDF
Juozas Vaitkevičius
Integracijos samprata J.Laužiko pedagogikoje
Santraukos peržiūros 456 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
21-28
PDF
Kęstutis Pečkus
Paralelinio ugdymo prielaidos 1918-1940 metų Lietuvos mokykloje
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 527
29-45
PDF
Asta Širiakovienė
Užklasinis darbinis mokymas (1947-1989)
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 297
46-56
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškojo dorovinio idealo ugdomoji reikšmė
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
57-71
PDF
Juozas Vaitkevičius
Žmogus – socialinio ugdymo objektas ir subjektas (istorinė interpretacija)
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
72-84
PDF
Kazys Poškus
Dvasingumas ir pedagogika
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
85-90
PDF
Stasė Valatkienė
Mokymo individualizavimas JAV
Santraukos peržiūros 419 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 488
91-108
PDF
Leonas Jovaiša
Mokytojų rengimas
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
109-112
PDF
Vanda Aramavičiiite
F.V.Foersterio etinių-pedagoginių idėjų esmė ir aktualumas
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
113-120
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Akademinio jaunimo vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
121-127
PDF
Giedrė Purvaneckienė
Individo psichologinė būsena ir šeima
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
128-132
PDF
Elvyda Martišauskienė
Ryškesnės auklėjimo per pamokas galimybės
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
133-141
PDF
Kazys Poškus
Akademinės grupės studentų kūrybiškumo klausimu
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
142-148
PDF
Nijolė Janulaitienė
Sėkmės vaidmuo auklėjant
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
149-153
PDF
Vytautas Bernotas
Mokinių savarankiški darbai intelektinių gebėjimų ugdymo pagrindas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
154-159
PDF
Birutė Jatautaitė
Vyresniųjų moksleivių darbinio apsisprendimo sunkumai ir trūkumai
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
160-173
PDF
Jonas Dautaras
Tiriamojo metodo vaidmuo optimizuojant mokymo procesą
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
174-179
PDF
Irena Zaleskienė
Mokinių ekonominių mokėjimų ugdymas
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
180-196
PDF
Ramutė Petrauskaitė
Profesijos pasirinkimo racionalumas kaip psichopedagoginė problema
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
197-205
PDF
Juozas Vaitkevičius
Dėl pedagogų rengimo
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
206
PDF
Leonas Jovaiša
Pedagogikos bakalaurų ir magistrų rengimas
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
207-209
PDF
Vytautas Bernotas
Duomenys apie specializuotos tarybos darbą
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
210
PDF