Individo psichologinė būsena ir šeima
Straipsniai
Giedrė Purvaneckienė
Publikuota 1993-12-28
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1993.02.9373
PDF

Reikšminiai žodžiai

šeima
psichologinė būsena
vertybinės nuostatos

Kaip cituoti

Purvaneckienė G. (1993) „Individo psichologinė būsena ir šeima“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 128-132. doi: 10.15388/ActPaed.1993.02.9373.

Santrauka

Straipsnis parengtas pranešimo, skaityto Europos Kongrese „Mental Health in European families” (Praha, 1991 gegužė), pagrindu. Remiamasi Vertybių tyrimo, atlikto 1990 metais, rezultatais. Šio tyrimo metu buvo apklausta 1000 respondentų, panaudojant reprezentatyvią nacionalinę atranką. Faktorinės ir klasterinės analizės būdu respondentus suskirsčius į dvi grupes – tų, kurie paskutiniu metu jautė daugiau teigiamų, nei neigiamų emocijų ir tų, kurie paskutiniu metu jautė daugiau neigiamų, nei teigiamų emocijų – paaiškėjo, kad jos sutampa su šeimos charakteristikomis. Pirmoje grupėje daugiau vyrų, vedusių asmenų, antroje – moterų ir našlių. Šiame tyrime taip pat patvirtintos ankstesnių tyrimų metu išryškėjusios nuostatos į šeimą ir santykius joje. Aprašant jas pasinaudota trijų dimensijų modeliu. Išskirta kultūrinė harmonija, santykius palaikantys veiksniai (relationship suporting resources) ir tarppersonalinė harmonija. Apibendrintai galima teigti, kad visi šio modelio veiksniai turėjo įtakos individo psichologinei savijautai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.