Lietuvių tremtinių švietimas pokario Vokietijoje
Straipsniai
Kęstutis Pečkus
Publikuota 1996-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1996.03.9399
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pokarinė Vokietija
švietimas egzilyje
pabėgėlių globos organizacija
IRO
emigracija.

Kaip cituoti

Pečkus K. (1996) „Lietuvių tremtinių švietimas pokario Vokietijoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 181-206. doi: 10.15388/ActPaed.1996.03.9399.

Santrauka

1944 metų masinio pasitraukimo į Vakarus esmingesnis stimulas buvo gelbėti ne tiktai savo gyvybes, bet ir savo sielas. Daugelis lietuvių tremties ir laikino gyvenimo vieta pasirinko Vokietiją. Pagal tarptautinės pabėgėlių globos organizacijos IRO (lnternational Refugee Organization) duomenis, 1946 m lapkričio 1 dieną Sąjungininkų padalintos Vokietijos amerikiečių, anglų ir prancūzų zonose gyveno per 60 tūkst. lietuvių. Amerikiečių zonoje 1945-1946, pirmaisiais mokslo tremtyje metais, veikė 31 vaikų darželis, 46 pradinės mokyklos, 8 progimnazijos ir 10 gimnazijų, jas lankė 4826 vaikai ir jaunuoliai. Šiose ugdymo įstaigose dirbo 593 mokytojai. Straipsnyje analizuojama lietuvių egzodo švietimo įstaigų veiklą. 1948 m. birželio 25 d. JAV kongresas priėmė Diplaced Persons Act (Aktas dėl tremtinių), kuriuo leido per 300 tūkst. svetimšalių atvykti nuolat gyventi į šią valstybę. Šiuo aktu prasidėjo pokario lietuvių emigracija – šį kartą į Ameriką.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.