Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Straipsniai
Vincentas Lamanauskas
Publikuota 1997-12-20
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1997.04.9413
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokykla
mokiniai
mokyklos problemos
švietimo reforma

Kaip cituoti

Lamanauskas V. (1997) „Mokykla ir jos problemos mokinių akimis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 40, p. 118-123. doi: 10.15388/ActPaed.1997.04.9413.

Santrauka

Straipsnyje pristatomi sociologinio tyrimo, atlikto Lietuvos mokyklose 1990-1992 metais, rezultatai. Teorinė išeities pozicija ta, kad, ugdydami vaiką, bandydami jį keisti, turėtume itin gilintis į jo individualybę, žinoti jį jaudinančias problemas. Mokiniams buvo pateiktos anketos. Į klausimus jie atsakinėjo savarankiškai, laisvai. Kai kurie klausimai buvo plačiau komentuojami. Tiriant dalyvavo 972 VIII-XII klasių (512 kaimo ir 460 miesto mokyklų) mokiniai. Analizuojant mokinių atsakymus, pokalbius su mokytojais, išryškėjo šios svarbiausios problemos: netinkami mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai; netinkama mokyklos struktūra bei mokymo proceso organizavimas; keistinas ugdymo turinys; silpna mokyklų materialinė bazė (pasenę baldai, techninės mokymo priemonės, o turimos retai naudojamos, mokytojai pasitenkina žodiniais mokymo metodais; abejingas visuomenės požiūris į mokyklą, jos reformą, mokytoją; mokslo prestižo nuosmukis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.