T. 4 (1997): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 4 (1997)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1997-12-20

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142
Rimantas Želvys
Europos Sąjungos švietimo politika
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
9-23
PDF
Stasė Valatkienė
Egzistencinės pedagogikos principai ir patirtis
Santraukos peržiūros 814 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
24-30
PDF
Rima Bakutytė
Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
31-43
PDF
Sigita Montvilaitė
Lietuvių mokyklos perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945-1950 metais
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 386
44-51
PDF
Vytautas Bernotas
Pedagogas Vincas Ruzgas
Santraukos peržiūros 372 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 492
52-59
PDF
Vytautas Sirtautas
Stasys Šalkauskis - mokslinio darbo metodikos pradininkas
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
60-66
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose
Santraukos peržiūros 324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
67-75
PDF
Romas Vasiliauskas
Lietuvių liaudies pedagoginė-išmintis ir jos atspindžiai rašytiniuose šaltiniuose
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
76-90
PDF
Romualda Dobranskienė
Vadovavimas mokyklai: mokyklos gyvenimas ir jo organizavimas
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514
91-99
PDF
Artūras Arbatauskas
Mokyklos vadovų kvalifikacijų kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 467
100-117
PDF
Vincentas Lamanauskas
Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Santraukos peržiūros 590 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1089
118-123
PDF
Regina Stančikaitė
Kaimo mokytojų vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
124-130
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginis pašaukimas kaip vertybės išgyvenimas
Santraukos peržiūros 406 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 389
131-137
PDF
Algirdas Garalis
Kūno kultūros pedagogo rengimas: kultūrologinis aspektas
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 539
138-143
PDF
Tomas Stulpinas
Mokyklinis ugdymas – visybiškas vyksmas
Santraukos peržiūros 615 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 723
144-153
PDF
Leonas Jovaiša
Ugdymo patrauklumas
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 378
154-162
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Santraukos peržiūros 433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
163-168
PDF
Elvyda Martišauskienė
Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377
169-174
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas
Santraukos peržiūros 481 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 607
175-195
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Suaugusiųjų mokyklos moksleivių savivaizdžio ypatumai
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
196-213
PDF
Danguolė Beresnevičienė | Margarita Teresevičienė
Dėstytojų ir studentų požiūris į tradicinį mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390
214-222
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Stropumas – mokymosi veiksnys
Santraukos peržiūros 464 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 529
222-231
PDF
Pranas Dereškevičius
Nebaigtų sakinių metodas jaunesniųjų moksleivių tyrimui ir auklėjimui
Santraukos peržiūros 665 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 601
232-247
PDF
Rasa Jautakytė
Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 471
248-254
PDF