T. 4 (1997): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 4 (1997)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1997-12-20

Straipsniai

Acta Paedagogica Vilnensia
Pratarmė
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
Rimantas Želvys
Europos Sąjungos švietimo politika
Santraukos peržiūros 409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 349
9-23
PDF
Stasė Valatkienė
Egzistencinės pedagogikos principai ir patirtis
Santraukos peržiūros 736 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 536
24-30
PDF
Rima Bakutytė
Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
31-43
PDF
Sigita Montvilaitė
Lietuvių mokyklos perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945-1950 metais
Santraukos peržiūros 288 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
44-51
PDF
Vytautas Bernotas
Pedagogas Vincas Ruzgas
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
52-59
PDF
Vytautas Sirtautas
Stasys Šalkauskis - mokslinio darbo metodikos pradininkas
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
60-66
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
67-75
PDF
Romas Vasiliauskas
Lietuvių liaudies pedagoginė-išmintis ir jos atspindžiai rašytiniuose šaltiniuose
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
76-90
PDF
Romualda Dobranskienė
Vadovavimas mokyklai: mokyklos gyvenimas ir jo organizavimas
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450
91-99
PDF
Artūras Arbatauskas
Mokyklos vadovų kvalifikacijų kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
100-117
PDF
Vincentas Lamanauskas
Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Santraukos peržiūros 560 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 998
118-123
PDF
Regina Stančikaitė
Kaimo mokytojų vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
124-130
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginis pašaukimas kaip vertybės išgyvenimas
Santraukos peržiūros 379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
131-137
PDF
Algirdas Garalis
Kūno kultūros pedagogo rengimas: kultūrologinis aspektas
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 517
138-143
PDF
Tomas Stulpinas
Mokyklinis ugdymas – visybiškas vyksmas
Santraukos peržiūros 580 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 693
144-153
PDF
Leonas Jovaiša
Ugdymo patrauklumas
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
154-162
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Santraukos peržiūros 385 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
163-168
PDF
Elvyda Martišauskienė
Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Santraukos peržiūros 407 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
169-174
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas
Santraukos peržiūros 444 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 582
175-195
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Suaugusiųjų mokyklos moksleivių savivaizdžio ypatumai
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
196-213
PDF
Danguolė Beresnevičienė | Margarita Teresevičienė
Dėstytojų ir studentų požiūris į tradicinį mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
214-222
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Stropumas – mokymosi veiksnys
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 510
222-231
PDF
Pranas Dereškevičius
Nebaigtų sakinių metodas jaunesniųjų moksleivių tyrimui ir auklėjimui
Santraukos peržiūros 635 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 495
232-247
PDF
Rasa Jautakytė
Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
248-254
PDF