T. 4 (1997): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 4 (1997)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1997-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 109
Rimantas Želvys
Europos Sąjungos švietimo politika
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
9-23
PDF
Stasė Valatkienė
Egzistencinės pedagogikos principai ir patirtis
Santraukos peržiūros 447 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
24-30
PDF
Rima Bakutytė
Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
31-43
PDF
Sigita Montvilaitė
Lietuvių mokyklos perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945-1950 metais
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
44-51
PDF
Vytautas Bernotas
Pedagogas Vincas Ruzgas
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
52-59
PDF
Vytautas Sirtautas
Stasys Šalkauskis - mokslinio darbo metodikos pradininkas
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
60-66
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
67-75
PDF
Romas Vasiliauskas
Lietuvių liaudies pedagoginė-išmintis ir jos atspindžiai rašytiniuose šaltiniuose
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
76-90
PDF
Romualda Dobranskienė
Vadovavimas mokyklai: mokyklos gyvenimas ir jo organizavimas
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
91-99
PDF
Artūras Arbatauskas
Mokyklos vadovų kvalifikacijų kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
100-117
PDF
Vincentas Lamanauskas
Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 755
118-123
PDF
Regina Stančikaitė
Kaimo mokytojų vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
124-130
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginis pašaukimas kaip vertybės išgyvenimas
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
131-137
PDF
Algirdas Garalis
Kūno kultūros pedagogo rengimas: kultūrologinis aspektas
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
138-143
PDF
Tomas Stulpinas
Mokyklinis ugdymas – visybiškas vyksmas
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
144-153
PDF
Leonas Jovaiša
Ugdymo patrauklumas
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
154-162
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
163-168
PDF
Elvyda Martišauskienė
Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
169-174
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
175-195
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Suaugusiųjų mokyklos moksleivių savivaizdžio ypatumai
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
196-213
PDF
Danguolė Beresnevičienė | Margarita Teresevičienė
Dėstytojų ir studentų požiūris į tradicinį mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
214-222
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Stropumas – mokymosi veiksnys
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
222-231
PDF
Pranas Dereškevičius
Nebaigtų sakinių metodas jaunesniųjų moksleivių tyrimui ir auklėjimui
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
232-247
PDF
Rasa Jautakytė
Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
248-254
PDF