T. 4 (1997): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 4 (1997)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1997-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
Rimantas Želvys
Europos Sąjungos švietimo politika
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
9-23
PDF
Stasė Valatkienė
Egzistencinės pedagogikos principai ir patirtis
Santraukos peržiūros 534 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
24-30
PDF
Rima Bakutytė
Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
31-43
PDF
Sigita Montvilaitė
Lietuvių mokyklos perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945-1950 metais
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
44-51
PDF
Vytautas Bernotas
Pedagogas Vincas Ruzgas
Santraukos peržiūros 275 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
52-59
PDF
Vytautas Sirtautas
Stasys Šalkauskis - mokslinio darbo metodikos pradininkas
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
60-66
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
67-75
PDF
Romas Vasiliauskas
Lietuvių liaudies pedagoginė-išmintis ir jos atspindžiai rašytiniuose šaltiniuose
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
76-90
PDF
Romualda Dobranskienė
Vadovavimas mokyklai: mokyklos gyvenimas ir jo organizavimas
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
91-99
PDF
Artūras Arbatauskas
Mokyklos vadovų kvalifikacijų kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
100-117
PDF
Vincentas Lamanauskas
Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Santraukos peržiūros 443 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 768
118-123
PDF
Regina Stančikaitė
Kaimo mokytojų vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
124-130
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginis pašaukimas kaip vertybės išgyvenimas
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
131-137
PDF
Algirdas Garalis
Kūno kultūros pedagogo rengimas: kultūrologinis aspektas
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 440
138-143
PDF
Tomas Stulpinas
Mokyklinis ugdymas – visybiškas vyksmas
Santraukos peržiūros 454 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 514
144-153
PDF
Leonas Jovaiša
Ugdymo patrauklumas
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
154-162
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
163-168
PDF
Elvyda Martišauskienė
Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
169-174
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
175-195
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Suaugusiųjų mokyklos moksleivių savivaizdžio ypatumai
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
196-213
PDF
Danguolė Beresnevičienė | Margarita Teresevičienė
Dėstytojų ir studentų požiūris į tradicinį mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
214-222
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Stropumas – mokymosi veiksnys
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
222-231
PDF
Pranas Dereškevičius
Nebaigtų sakinių metodas jaunesniųjų moksleivių tyrimui ir auklėjimui
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
232-247
PDF
Rasa Jautakytė
Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
248-254
PDF