T. 4 (1997): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 4 (1997)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1997-12-20

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
Rimantas Želvys
Europos Sąjungos švietimo politika
Santraukos peržiūros 359 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
9-23
PDF
Stasė Valatkienė
Egzistencinės pedagogikos principai ir patirtis
Santraukos peržiūros 582 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 440
24-30
PDF
Rima Bakutytė
Humaniškumo ugdymo tendencijos Lietuvos pedagogikoje (XIX a. pabaiga - XX a. vidurys)
Santraukos peržiūros 231 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 278
31-43
PDF
Sigita Montvilaitė
Lietuvių mokyklos perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje 1945-1950 metais
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
44-51
PDF
Vytautas Bernotas
Pedagogas Vincas Ruzgas
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
52-59
PDF
Vytautas Sirtautas
Stasys Šalkauskis - mokslinio darbo metodikos pradininkas
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 350
60-66
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo koncepcijos lietuvių pedagogų darbuose
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
67-75
PDF
Romas Vasiliauskas
Lietuvių liaudies pedagoginė-išmintis ir jos atspindžiai rašytiniuose šaltiniuose
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
76-90
PDF
Romualda Dobranskienė
Vadovavimas mokyklai: mokyklos gyvenimas ir jo organizavimas
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
91-99
PDF
Artūras Arbatauskas
Mokyklos vadovų kvalifikacijų kokybės tobulinimas
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
100-117
PDF
Vincentas Lamanauskas
Mokykla ir jos problemos mokinių akimis
Santraukos peržiūros 468 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 776
118-123
PDF
Regina Stančikaitė
Kaimo mokytojų vertybinės orientacijos
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
124-130
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginis pašaukimas kaip vertybės išgyvenimas
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
131-137
PDF
Algirdas Garalis
Kūno kultūros pedagogo rengimas: kultūrologinis aspektas
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 451
138-143
PDF
Tomas Stulpinas
Mokyklinis ugdymas – visybiškas vyksmas
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
144-153
PDF
Leonas Jovaiša
Ugdymo patrauklumas
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
154-162
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Integralinė meilės samprata – dvasingumo pamatas
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
163-168
PDF
Elvyda Martišauskienė
Klasės auklėtojo veikla: dvasios tapsmo veiksnys
Santraukos peržiūros 317 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
169-174
PDF
Audronė Juodaitytė
Vaikų auklėjimas mokykloje: socialinis-pedagoginis aspektas
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 476
175-195
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Suaugusiųjų mokyklos moksleivių savivaizdžio ypatumai
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
196-213
PDF
Danguolė Beresnevičienė | Margarita Teresevičienė
Dėstytojų ir studentų požiūris į tradicinį mokymą ir mokymąsi bendradarbiaujant
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 318
214-222
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Stropumas – mokymosi veiksnys
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
222-231
PDF
Pranas Dereškevičius
Nebaigtų sakinių metodas jaunesniųjų moksleivių tyrimui ir auklėjimui
Santraukos peržiūros 514 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 392
232-247
PDF
Rasa Jautakytė
Auklėjamoji etninės muzikos reikšmė būsimųjų mokytojų profesiniam pasirengimui
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
248-254
PDF