Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės
Straipsniai
Vaiva Valatkaitė-Rimienė
Publikuota 1998-12-21
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9441
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokiniai
kritinis mąstymas
problemų sprendimas
J. Dewey
Bloomo taksonomija

Kaip cituoti

Valatkaitė-Rimienė V. (1998) „Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 173-183. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9441.

Santrauka

Žmogus dažnai atsiduria neaiškiose ir prieštaringose situacijose, kai nepakanka tiesiogiai suvokti objektą ar prisiminti, kas įsimintina. Todėl mąstymo ugdymas užima svarbią vietą ugdymo procese. Straipsnyje pateikiami J. Dewey sukurto probleminio mąstymo metodo pagrindiniai principai, B. Bloomo pažinimo įgūdžių taksonomija, G. Nosicho kritinio mąstymo principai. Taip pat pristatomas tyrimas, atliktas siekiant suvokti jaunuolių mąstymo ypatumus. Rezultatai atskleidžia, jog spręsdami gyvenimiškus uždavinius, tiriamieji per daug nesigilino į problemą, nemėgino ieškoti argumentų, vadovavosi tik keliais kriterijais, taigi nemokėjo kritiškai mąstyti. Mokytojai turėtų gerokai daugiau dėmesio skirti moksleivių ir studentų kritinio mąstymo lavinimui, mokyti argumentuotai mąstyti, sprendžiant uždavinius ar problemas vadovautis visais kriterijais. Straipsnyje pateikiama praktinių patarimų, kaip to pasiekti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.