T. 5 (1998): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 5 (1998)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1998-12-21

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
Rimantas Želvys
Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus
Santraukos peržiūros 387 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
9-20
PDF
Vanda Mikoliūnienė
Vadybos pradmenų dėstymas pradedančiajam ugdymo institucijos vadovui
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 472
21-32
PDF
Leonas Jovaiša
Universalaus ugdymo problema
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 415
33-46
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
47-60
PDF
Ramutė Petrauskaitė | Vytolis Kučinskas
Mokytojų rengimo problemos ir perspektyvos užsienyje ir Lietuvoje
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 618
61-74
PDF
Romualdas Malinauskas
Pedagogų parengtis atlikti socialinius vaidmenis
Santraukos peržiūros 341 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
75-82
PDF
Vytautas Šernas
Pedagogo meistriškumo lygiai mokant profesijos
Santraukos peržiūros 557 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461
83-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
93-105
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai
Santraukos peržiūros 423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
106-119
PDF
Rima Bakutytė
II-IV klasių mokinių humaniškumo brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
120-140
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 522
141-159
PDF
Vytautas Bernotas
Moksleivių ekologinės kultūros ugdymas
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1046
160-172
PDF
Vaiva Valatkaitė-Rimienė
Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės
Santraukos peržiūros 402 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 515
173-183
PDF
Vilija Celiešienė
Kalbinė aplinka – universiteto kultūros dalis ir edukacinis veiksnys
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
184-190
PDF
Edmundas Rupšlaukis | Bronislovas Bitinas
Fizikos egzamino metodikos klausimu
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
191-203
PDF
Aušrinė Zulumskytė
Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531
204-211
PDF
Aldona Ramoškienė | Vytautas Šernas
Dabartinės studentų nuostatos mokantis užsienio kalbų ir pedagoginis bei psichologinis јų formavimas
Santraukos peržiūros 326 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
212-238
PDF
Stasė Valatkienė
Tradicinės, „aktyviosios“ ir šiuolaikinės moderniosios pedagogikos lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 494 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
239-255
PDF
Ona Tijūnelienė
Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime
Santraukos peržiūros 364 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 647
256-267
PDF