T. 5 (1998): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 5 (1998)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1998-12-21

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129
Rimantas Želvys
Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
9-20
PDF
Vanda Mikoliūnienė
Vadybos pradmenų dėstymas pradedančiajam ugdymo institucijos vadovui
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
21-32
PDF
Leonas Jovaiša
Universalaus ugdymo problema
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
33-46
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
47-60
PDF
Ramutė Petrauskaitė | Vytolis Kučinskas
Mokytojų rengimo problemos ir perspektyvos užsienyje ir Lietuvoje
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
61-74
PDF
Romualdas Malinauskas
Pedagogų parengtis atlikti socialinius vaidmenis
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
75-82
PDF
Vytautas Šernas
Pedagogo meistriškumo lygiai mokant profesijos
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
83-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
93-105
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
106-119
PDF
Rima Bakutytė
II-IV klasių mokinių humaniškumo brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
120-140
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
141-159
PDF
Vytautas Bernotas
Moksleivių ekologinės kultūros ugdymas
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 669
160-172
PDF
Vaiva Valatkaitė-Rimienė
Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
173-183
PDF
Vilija Celiešienė
Kalbinė aplinka – universiteto kultūros dalis ir edukacinis veiksnys
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
184-190
PDF
Edmundas Rupšlaukis | Bronislovas Bitinas
Fizikos egzamino metodikos klausimu
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
191-203
PDF
Aušrinė Zulumskytė
Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399
204-211
PDF
Aldona Ramoškienė | Vytautas Šernas
Dabartinės studentų nuostatos mokantis užsienio kalbų ir pedagoginis bei psichologinis јų formavimas
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
212-238
PDF
Stasė Valatkienė
Tradicinės, „aktyviosios“ ir šiuolaikinės moderniosios pedagogikos lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
239-255
PDF
Ona Tijūnelienė
Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
256-267
PDF