T. 5 (1998): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 5 (1998)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 1998-12-21

Straipsniai

Pratarmė
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
Rimantas Želvys
Mokytojų požiūris į kai kuriuos švietimo kaitos valdymo Lietuvoje aspektus
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
9-20
PDF
Vanda Mikoliūnienė
Vadybos pradmenų dėstymas pradedančiajam ugdymo institucijos vadovui
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 440
21-32
PDF
Leonas Jovaiša
Universalaus ugdymo problema
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 369
33-46
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagoginio pašaukimo kriterijus parenkant būsimuosius mokytojus
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
47-60
PDF
Ramutė Petrauskaitė | Vytolis Kučinskas
Mokytojų rengimo problemos ir perspektyvos užsienyje ir Lietuvoje
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 578
61-74
PDF
Romualdas Malinauskas
Pedagogų parengtis atlikti socialinius vaidmenis
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
75-82
PDF
Vytautas Šernas
Pedagogo meistriškumo lygiai mokant profesijos
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
83-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Aukštesniųjų klasių moksleivių dvasingumo aspektai
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
93-105
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo ypatumai
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
106-119
PDF
Rima Bakutytė
II-IV klasių mokinių humaniškumo brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
120-140
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Tolerancija: samprata ir ugdymo galimybės
Santraukos peržiūros 455 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
141-159
PDF
Vytautas Bernotas
Moksleivių ekologinės kultūros ugdymas
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 921
160-172
PDF
Vaiva Valatkaitė-Rimienė
Moksleivių ir studentų kritinio mąstymo ypatumai ir lavinimo galimybės
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
173-183
PDF
Vilija Celiešienė
Kalbinė aplinka – universiteto kultūros dalis ir edukacinis veiksnys
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
184-190
PDF
Edmundas Rupšlaukis | Bronislovas Bitinas
Fizikos egzamino metodikos klausimu
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
191-203
PDF
Aušrinė Zulumskytė
Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
204-211
PDF
Aldona Ramoškienė | Vytautas Šernas
Dabartinės studentų nuostatos mokantis užsienio kalbų ir pedagoginis bei psichologinis јų formavimas
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 362
212-238
PDF
Stasė Valatkienė
Tradicinės, „aktyviosios“ ir šiuolaikinės moderniosios pedagogikos lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 430 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 372
239-255
PDF
Ona Tijūnelienė
Meilės dorybė M. Pečkauskaitės pedagoginiame palikime
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 590
256-267
PDF