Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai
Straipsniai
Aušrinė Zulumskytė
Publikuota 1998-12-21
https://doi.org/10.15388/ActPaed.1998.05.9444
PDF

Reikšminiai žodžiai

vaikystė
pasaulėvaizdis
pasaulėžiūra
pradinė mokykla

Kaip cituoti

Zulumskytė A. (1998) „Vaiko pasaulėvaizdžio turinys ir lemiantys veiksniai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 50, p. 204-211. doi: 10.15388/ActPaed.1998.05.9444.

Santrauka

Straipsnyje aptariama pasaulėvaizdžio sąvoka, charakterizuojanti vaiko pasaulėžiūrą, aptariamas jos turinys ir reikšmė, vaiko pasaulėvaizdžio veiksniai. Pateikiama pasaulėvaizdžio veiksnių sąveikos diagrama. Darbas pagrįstas literatūros šaltinių analize ir metaanalize. Straipsnyje mėginama apibrėžti pasaulėvaizdžio sąvoką ir jį lemiančius veiksnius. Medžiaga gali tapti pagrindu svarstant, kokiais keliais, metodais ir priemonėmis būtų galima sėkmingiausiai pildyti bręstančios asmenybės „aruodus"; kaip, pasitelkus šias teorines įžvalgas, reikėtų atlikti integruoto ir dalykinio pasaulio pažinimo sistemų pradžios mokykloje lyginamuosius tyrimus; kaip ieškoti sėkmingesnę vaiko pasaulėvaizdžio plėtrą garantuojančių būdų ir raiškos kriterijų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.