Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Straipsniai
Algirdas Ažubalis
Publikuota 2000-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2000.07.9491
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pedagogikos istorija
lietuviška mokykla
matematikos mokymas
krikščionybė.

Kaip cituoti

Ažubalis A. (2000) „Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 70, p. 134-144. doi: 10.15388/ActPaed.2000.07.9491.

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – parodyti krikščionybės veikėjų nuopelnus tokiai svarbiai kultūros ir pedagogikos sričiai, kaip matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje, kurio reikšmė ėmė ryškėti kaip tik tada, kai buvo susirūpinta ir lietuviškų mokyklų steigimu –XIX amžiuje, mokslinės-techninės revoliucijos priešaušryje. Krikščionybės veikėjų inašas i matematikos mokymą lietuviškoje mokykloje aptariamas išskiriant šiuo periodus:1) nuo XIX a. pradžios iki lietuviškos spaudos uždraudimo 1864 m.; 2) spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904 m.); 3) panaikinus spaudos draudimą ir atkūrus Nepriklausomybę (1904-1940 m.). Pirmuoju period pasižymėjo kunigai J. Stanevičius, M. Ceraskis, M. Brundza, A. Juška ir V. Juzumas. Antruoju period paminėtini kunigai J. Katek ir S. Gimžauskas, o trečiuoju – kunigai A. Dambrauskas-Jakštas ir O. T. Volk, bei krikščionys pasauliečiai P. Dovydaitis, A. Mažylytė, I. Malinauskas, K.K. Raičinskis, O.E. Stanaitis.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.