T. 7 (2000): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 7 (2000)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2000-12-18

Straipsniai

Elvyda Martišauskienė
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
5-12
PDF
Ona Tijūnėlienė
Šeima – pašauktasis religinio vaikų auklėjimo veiksnys
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
13-22
PDF
Leonas Jovaiša
Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
23-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
30-37
PDF
Andrius Sprindžiūnas
X-XII klasių mokinių tolerancijos sampratos bruožai
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
38-46
PDF
Vytolis Kučinskas
Socialinio darbo pagrindai
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1974
47-64
PDF
Romualda Dobranskienė
Socialinio pedagogo praktinės problemos
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 845
65-70
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis vaikų auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje XX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 554
71-91
PDF
Živilė Jonynienė
Teisė ir mokinio socializacija
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 453
92-117
PDF
Sigita Montvilaitė
Sąveika ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
118-126
PDF
Stasė Valatkienė
Dorinimo problemos „aktyviosios mokyklos" teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
127-133
PDF
Algirdas Ažubalis
Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
134-144
PDF
Lilija Duoblienė
Filosofijos mokymas šiuolaikinėje Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
145-153
PDF
Rita Dukynaitė
Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Santraukos peržiūros 382 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
154-166
PDF
Dileta Jatautaitė
Atmintis ir mokymas
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1731
167-194
PDF
Vytautas Sirtautas
Apie mąstymą mokant
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
195-200
PDF
Aldona Ramoškiene | Vytautas Šernas
Mokykimės kalbų kompiuteriu
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
201-207
PDF
Leonas Jovaiša
Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
208-228
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogo jėga – žmoniškumas
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
229-233
PDF
Tatjana Bulajeva
Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda
Santraukos peržiūros 602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 558
234-241
PDF
Rita Dukynaite
Gimnazijos mokytojų mokymas
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
242-254
PDF
Jonas Minginas
Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
255-263
PDF
Ramute Kučinskienė
Šiuolaikinės švietimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 787
264-273
PDF
Jurgita Česnulevičienė
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
280-285
PDF