T. 7 (2000): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 7 (2000)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2000-12-18

Straipsniai

Elvyda Martišauskienė
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
5-12
PDF
Ona Tijūnėlienė
Šeima – pašauktasis religinio vaikų auklėjimo veiksnys
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283
13-22
PDF
Leonas Jovaiša
Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
23-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
30-37
PDF
Andrius Sprindžiūnas
X-XII klasių mokinių tolerancijos sampratos bruožai
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
38-46
PDF
Vytolis Kučinskas
Socialinio darbo pagrindai
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1764
47-64
PDF
Romualda Dobranskienė
Socialinio pedagogo praktinės problemos
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 779
65-70
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis vaikų auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje XX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 515
71-91
PDF
Živilė Jonynienė
Teisė ir mokinio socializacija
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
92-117
PDF
Sigita Montvilaitė
Sąveika ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
118-126
PDF
Stasė Valatkienė
Dorinimo problemos „aktyviosios mokyklos" teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
127-133
PDF
Algirdas Ažubalis
Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
134-144
PDF
Lilija Duoblienė
Filosofijos mokymas šiuolaikinėje Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
145-153
PDF
Rita Dukynaitė
Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
154-166
PDF
Dileta Jatautaitė
Atmintis ir mokymas
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1306
167-194
PDF
Vytautas Sirtautas
Apie mąstymą mokant
Santraukos peržiūros 291 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406
195-200
PDF
Aldona Ramoškiene | Vytautas Šernas
Mokykimės kalbų kompiuteriu
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
201-207
PDF
Leonas Jovaiša
Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
208-228
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogo jėga – žmoniškumas
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
229-233
PDF
Tatjana Bulajeva
Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 538
234-241
PDF
Rita Dukynaite
Gimnazijos mokytojų mokymas
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
242-254
PDF
Jonas Minginas
Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 364
255-263
PDF
Ramute Kučinskienė
Šiuolaikinės švietimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 743
264-273
PDF
Jurgita Česnulevičienė
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
280-285
PDF