T. 7 (2000): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 7 (2000)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2000-12-18

Straipsniai

Elvyda Martišauskienė
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
5-12
PDF
Ona Tijūnėlienė
Šeima – pašauktasis religinio vaikų auklėjimo veiksnys
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
13-22
PDF
Leonas Jovaiša
Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
23-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191
30-37
PDF
Andrius Sprindžiūnas
X-XII klasių mokinių tolerancijos sampratos bruožai
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
38-46
PDF
Vytolis Kučinskas
Socialinio darbo pagrindai
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1515
47-64
PDF
Romualda Dobranskienė
Socialinio pedagogo praktinės problemos
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 555
65-70
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis vaikų auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje XX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
71-91
PDF
Živilė Jonynienė
Teisė ir mokinio socializacija
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
92-117
PDF
Sigita Montvilaitė
Sąveika ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 242 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 252
118-126
PDF
Stasė Valatkienė
Dorinimo problemos „aktyviosios mokyklos" teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
127-133
PDF
Algirdas Ažubalis
Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
134-144
PDF
Lilija Duoblienė
Filosofijos mokymas šiuolaikinėje Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
145-153
PDF
Rita Dukynaitė
Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Santraukos peržiūros 251 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
154-166
PDF
Dileta Jatautaitė
Atmintis ir mokymas
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 924
167-194
PDF
Vytautas Sirtautas
Apie mąstymą mokant
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
195-200
PDF
Aldona Ramoškiene | Vytautas Šernas
Mokykimės kalbų kompiuteriu
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
201-207
PDF
Leonas Jovaiša
Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 317
208-228
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogo jėga – žmoniškumas
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
229-233
PDF
Tatjana Bulajeva
Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda
Santraukos peržiūros 479 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442
234-241
PDF
Rita Dukynaite
Gimnazijos mokytojų mokymas
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
242-254
PDF
Jonas Minginas
Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
255-263
PDF
Ramute Kučinskienė
Šiuolaikinės švietimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 574
264-273
PDF
Jurgita Česnulevičienė
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
280-285
PDF