T. 7 (2000): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 7 (2000)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2000-12-18

Straipsniai

Elvyda Martišauskienė
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
5-12
PDF
Ona Tijūnėlienė
Šeima – pašauktasis religinio vaikų auklėjimo veiksnys
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
13-22
PDF
Leonas Jovaiša
Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289
23-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
30-37
PDF
Andrius Sprindžiūnas
X-XII klasių mokinių tolerancijos sampratos bruožai
Santraukos peržiūros 223 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
38-46
PDF
Vytolis Kučinskas
Socialinio darbo pagrindai
Santraukos peržiūros 373 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2175
47-64
PDF
Romualda Dobranskienė
Socialinio pedagogo praktinės problemos
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 888
65-70
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis vaikų auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje XX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 575
71-91
PDF
Živilė Jonynienė
Teisė ir mokinio socializacija
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
92-117
PDF
Sigita Montvilaitė
Sąveika ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
118-126
PDF
Stasė Valatkienė
Dorinimo problemos „aktyviosios mokyklos" teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
127-133
PDF
Algirdas Ažubalis
Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
134-144
PDF
Lilija Duoblienė
Filosofijos mokymas šiuolaikinėje Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 335 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
145-153
PDF
Rita Dukynaitė
Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Santraukos peržiūros 419 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
154-166
PDF
Dileta Jatautaitė
Atmintis ir mokymas
Santraukos peržiūros 557 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2188
167-194
PDF
Vytautas Sirtautas
Apie mąstymą mokant
Santraukos peržiūros 342 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439
195-200
PDF
Aldona Ramoškiene | Vytautas Šernas
Mokykimės kalbų kompiuteriu
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
201-207
PDF
Leonas Jovaiša
Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Santraukos peržiūros 382 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
208-228
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogo jėga – žmoniškumas
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
229-233
PDF
Tatjana Bulajeva
Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda
Santraukos peržiūros 642 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 583
234-241
PDF
Rita Dukynaite
Gimnazijos mokytojų mokymas
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
242-254
PDF
Jonas Minginas
Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 406
255-263
PDF
Ramute Kučinskienė
Šiuolaikinės švietimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 873
264-273
PDF
Jurgita Česnulevičienė
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 422
280-285
PDF