T. 7 (2000): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 7 (2000)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2000-12-18

Straipsniai

Elvyda Martišauskienė
Religinis vyresniųjų paauglių dvasinio tapsmo aspektas
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
5-12
PDF
Ona Tijūnėlienė
Šeima – pašauktasis religinio vaikų auklėjimo veiksnys
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244
13-22
PDF
Leonas Jovaiša
Jonas Boskas – socialinis katalikų pedagogas
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
23-29
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
30-37
PDF
Andrius Sprindžiūnas
X-XII klasių mokinių tolerancijos sampratos bruožai
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
38-46
PDF
Vytolis Kučinskas
Socialinio darbo pagrindai
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1556
47-64
PDF
Romualda Dobranskienė
Socialinio pedagogo praktinės problemos
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 678
65-70
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinis vaikų auklėjimas lietuvių valstiečių šeimoje XX a. pirmojoje pusėje
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
71-91
PDF
Živilė Jonynienė
Teisė ir mokinio socializacija
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
92-117
PDF
Sigita Montvilaitė
Sąveika ugdymo moksle
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
118-126
PDF
Stasė Valatkienė
Dorinimo problemos „aktyviosios mokyklos" teorijoje ir praktikoje
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
127-133
PDF
Algirdas Ažubalis
Krikščionybės veikėjai ir matematikos mokymas lietuviškoje mokykloje
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
134-144
PDF
Lilija Duoblienė
Filosofijos mokymas šiuolaikinėje Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
145-153
PDF
Rita Dukynaitė
Gabiųjų mokymo problema pedagogikoje
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
154-166
PDF
Dileta Jatautaitė
Atmintis ir mokymas
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 975
167-194
PDF
Vytautas Sirtautas
Apie mąstymą mokant
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
195-200
PDF
Aldona Ramoškiene | Vytautas Šernas
Mokykimės kalbų kompiuteriu
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
201-207
PDF
Leonas Jovaiša
Apie psichopedijos dalyką ir žmogaus ugdymą
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
208-228
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogo jėga – žmoniškumas
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
229-233
PDF
Tatjana Bulajeva
Pedagogų profesinis tobulėjimas ir saviugda
Santraukos peržiūros 513 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
234-241
PDF
Rita Dukynaite
Gimnazijos mokytojų mokymas
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
242-254
PDF
Jonas Minginas
Pasauliečių mokytojų rengimo pradžia Lietuvoje
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
255-263
PDF
Ramute Kučinskienė
Šiuolaikinės švietimo raidos ypatumai Europos Sąjungos šalyse
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 631
264-273
PDF
Jurgita Česnulevičienė
Liberalaus ugdymo samprata aukštajame moksle
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
280-285
PDF