Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės
Straipsniai
Ramunė Masaitytė
Raimonda Brunevičiūtė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9532
PDF

Reikšminiai žodžiai

Švietimo reformos
švietimo kaita
profesinis rengimas
tęstinis ugdymas(-is).

Kaip cituoti

Masaitytė R. ir Brunevičiūtė R. (2016) „Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 240-252. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9532.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos Europoje vykstančių švietimo reformų tendencijos; pagrindinis dėmesys skiriamas profesinio rengimo posistemei, sprendžiančiai sekundariniu lygmeniu siekiančių įgyti profesiją, tarp jų ir nemotyvuotų mokymuisi jaunuolių socializacijos problemas: aptariamos profesinio rengimo kaitos tendencijos, strategijos ir pristatomi bei palyginami profesinio rengimo modeliai, akcentuojant bendrojo modelio, taikomo Lietuvoje, pranašumus.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.