T. 8 (2001): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 8 (2001)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2001-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
Rimantas Želvys
Lietuvos pedagoginės bendruomenės narių požiūrio į švietimo reformą raida
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
10-15
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Pedagogų požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmenį joje
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
16-26
PDF
Pranas Dereškevičius
Mokyklos nelankymas: pedagogų nuomonių interpretacija
Santraukos peržiūros 345 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 544
27-36
PDF
Henrikas Volodka
Šiaurės Lietuvos mokyklų ekologinė būklė
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
37-44
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo metodų kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
45-50
PDF
Stasė Valatkienė
Mokinių savivalda ir „aktyviosios mokyklos” patirtis
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
51-57
PDF
Eugenijus Nazelskis
Visuomenės švietimas ir nacionalinis saugumas
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
58-63
PDF
Tomas Stulpinas
Mokinių vertinamieji emociniai santykiai su aplinka
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
64-74
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Santykis su savimi ir jo vaidmuo ugdant vyresniųjų mokinių toleranciją
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
75-84
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių požiūrio į dorines vertybes dinamika
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
85-90
PDF
Almeda Kurienė
Chemijos olimpiadų dalyvių požiūrio į mokymąsi raida
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 333
91-97
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
98-103
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Mokytojų ir mokinių bendravimas tikybos pamokoje
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
104-109
PDF
Ona Tijūnėlienė
Veiklumas – mokytojo dorybė ir autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
110-116
PDF
Irena Zaleskienė
Tarptautiniai paauglių pilietiškumo tyrimai
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
117-122
PDF
Lilija Duoblienė
Šiuolaikiniai mąstymo ir jo ugdymo tyrimų projektai
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 499
123-137
PDF
Gediminas Trakas
Matematikos testų lygiagrečių variantų ekvivalentumo problema
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 542
138-151
PDF
Audronė Juodaitytė
Ikimokyklinio ugdymo sisteminė kaita Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse
Santraukos peržiūros 452 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 614
152-162
PDF
Julius Dermontas
Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)
Santraukos peržiūros 272 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
163-174
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio teisingumo kaip aukštojo mokslo misija
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
175-188
PDF
Palmira Jucevičienė
Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas
Santraukos peržiūros 478 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 719
189-197
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagogų iš pašaukimo rengimo universitete perspektyvos
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
198-204
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Pedagoginė praktika kaip būsimų mokytojų bendravimo kompetencijos gerinimo prielaida
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
205-215
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Keli edukologijos studijų Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse lyginamieji aspektai
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
216-222
PDF
Aušra Karaliūtė
Dvasinio krikščioniškojo ugdymo( si) prielaidos Lietuvos aukštojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
223-229
PDF
Indrė Dirgėlienė
Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
230-239
PDF
Ramunė Masaitytė | Raimonda Brunevičiūtė
Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 434
240-252
PDF
Irena Leliūgienė | Rūta Klimašauskienė
Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
253-262
PDF
Stasys Jankevičius
Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
263-268
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Ugdymo mokslas ir praktika
Santraukos peržiūros 334 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
269-271
PDF
Eugenijus Nazelskis
Pedagoginių apmąstymų šventė
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
272-280
PDF