T. 8 (2001): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 8 (2001)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2001-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
Rimantas Želvys
Lietuvos pedagoginės bendruomenės narių požiūrio į švietimo reformą raida
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
10-15
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Pedagogų požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmenį joje
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
16-26
PDF
Pranas Dereškevičius
Mokyklos nelankymas: pedagogų nuomonių interpretacija
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
27-36
PDF
Henrikas Volodka
Šiaurės Lietuvos mokyklų ekologinė būklė
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
37-44
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo metodų kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
45-50
PDF
Stasė Valatkienė
Mokinių savivalda ir „aktyviosios mokyklos” patirtis
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
51-57
PDF
Eugenijus Nazelskis
Visuomenės švietimas ir nacionalinis saugumas
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
58-63
PDF
Tomas Stulpinas
Mokinių vertinamieji emociniai santykiai su aplinka
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 240
64-74
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Santykis su savimi ir jo vaidmuo ugdant vyresniųjų mokinių toleranciją
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
75-84
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių požiūrio į dorines vertybes dinamika
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
85-90
PDF
Almeda Kurienė
Chemijos olimpiadų dalyvių požiūrio į mokymąsi raida
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
91-97
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
98-103
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Mokytojų ir mokinių bendravimas tikybos pamokoje
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
104-109
PDF
Ona Tijūnėlienė
Veiklumas – mokytojo dorybė ir autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
110-116
PDF
Irena Zaleskienė
Tarptautiniai paauglių pilietiškumo tyrimai
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
117-122
PDF
Lilija Duoblienė
Šiuolaikiniai mąstymo ir jo ugdymo tyrimų projektai
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
123-137
PDF
Gediminas Trakas
Matematikos testų lygiagrečių variantų ekvivalentumo problema
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 396
138-151
PDF
Audronė Juodaitytė
Ikimokyklinio ugdymo sisteminė kaita Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 435
152-162
PDF
Julius Dermontas
Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
163-174
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio teisingumo kaip aukštojo mokslo misija
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
175-188
PDF
Palmira Jucevičienė
Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 511
189-197
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagogų iš pašaukimo rengimo universitete perspektyvos
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
198-204
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Pedagoginė praktika kaip būsimų mokytojų bendravimo kompetencijos gerinimo prielaida
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
205-215
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Keli edukologijos studijų Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse lyginamieji aspektai
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 293
216-222
PDF
Aušra Karaliūtė
Dvasinio krikščioniškojo ugdymo( si) prielaidos Lietuvos aukštojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 223
223-229
PDF
Indrė Dirgėlienė
Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
230-239
PDF
Ramunė Masaitytė | Raimonda Brunevičiūtė
Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
240-252
PDF
Irena Leliūgienė | Rūta Klimašauskienė
Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
253-262
PDF
Stasys Jankevičius
Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
263-268
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Ugdymo mokslas ir praktika
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
269-271
PDF
Eugenijus Nazelskis
Pedagoginių apmąstymų šventė
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
272-280
PDF