T. 8 (2001): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 8 (2001)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2001-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
Rimantas Želvys
Lietuvos pedagoginės bendruomenės narių požiūrio į švietimo reformą raida
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
10-15
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Pedagogų požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmenį joje
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
16-26
PDF
Pranas Dereškevičius
Mokyklos nelankymas: pedagogų nuomonių interpretacija
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449
27-36
PDF
Henrikas Volodka
Šiaurės Lietuvos mokyklų ekologinė būklė
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
37-44
PDF
Asta Širiakovienė
Darbinio mokymo metodų kaita Lietuvoje
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
45-50
PDF
Stasė Valatkienė
Mokinių savivalda ir „aktyviosios mokyklos” patirtis
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215
51-57
PDF
Eugenijus Nazelskis
Visuomenės švietimas ir nacionalinis saugumas
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
58-63
PDF
Tomas Stulpinas
Mokinių vertinamieji emociniai santykiai su aplinka
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
64-74
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Santykis su savimi ir jo vaidmuo ugdant vyresniųjų mokinių toleranciją
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
75-84
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių požiūrio į dorines vertybes dinamika
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
85-90
PDF
Almeda Kurienė
Chemijos olimpiadų dalyvių požiūrio į mokymąsi raida
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
91-97
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
98-103
PDF
Stasė Dzenuškaitė
Mokytojų ir mokinių bendravimas tikybos pamokoje
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
104-109
PDF
Ona Tijūnėlienė
Veiklumas – mokytojo dorybė ir autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
110-116
PDF
Irena Zaleskienė
Tarptautiniai paauglių pilietiškumo tyrimai
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
117-122
PDF
Lilija Duoblienė
Šiuolaikiniai mąstymo ir jo ugdymo tyrimų projektai
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
123-137
PDF
Gediminas Trakas
Matematikos testų lygiagrečių variantų ekvivalentumo problema
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 473
138-151
PDF
Audronė Juodaitytė
Ikimokyklinio ugdymo sisteminė kaita Europos Bendrijos ir pokomunistinėse šalyse
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 512
152-162
PDF
Julius Dermontas
Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
163-174
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Nuolatinis mokymasis vardan lygybės ir socialinio teisingumo kaip aukštojo mokslo misija
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
175-188
PDF
Palmira Jucevičienė
Integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir praktiką – XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas
Santraukos peržiūros 375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
189-197
PDF
Vanda Kavaliauskienė
Pedagogų iš pašaukimo rengimo universitete perspektyvos
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
198-204
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Pedagoginė praktika kaip būsimų mokytojų bendravimo kompetencijos gerinimo prielaida
Santraukos peržiūros 215 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
205-215
PDF
Ingrida Tinfavičienė
Keli edukologijos studijų Lietuvoje ir Skandinavijos šalyse lyginamieji aspektai
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320
216-222
PDF
Aušra Karaliūtė
Dvasinio krikščioniškojo ugdymo( si) prielaidos Lietuvos aukštojoje mokykloje
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
223-229
PDF
Indrė Dirgėlienė
Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 253
230-239
PDF
Ramunė Masaitytė | Raimonda Brunevičiūtė
Lietuvos profesinio rengimo modeliavimo galimybės
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
240-252
PDF
Irena Leliūgienė | Rūta Klimašauskienė
Direktoriaus pavaduotojo mokslui institucijos įkūrimo Lietuvos profesinio ugdymo posistemėje prielaidos
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
253-262
PDF
Stasys Jankevičius
Informacijos vaidmuo formuojant moksleivių profesinį apsisprendimą
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 229
263-268
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Ugdymo mokslas ir praktika
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
269-271
PDF
Eugenijus Nazelskis
Pedagoginių apmąstymų šventė
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
272-280
PDF