Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai
Straipsniai
Algimantas Šventickas
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2002.09.9563
PDF

Reikšminiai žodžiai

Didaktika
vertinimas
mokymosi rezultatai
pažymys
mokinio pažanga.

Kaip cituoti

Šventickas A. (2016) „Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 90, p. 276-290. doi: 10.15388/ActPaed.2002.09.9563.

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojama įvairus požiūris į mokymosi rezultatų vertinimą. Pateikiamos skirtingos užsienio šalių ir Lietuvos autorių nuomonės, jų išvados ir rekomendacijos šiuo klausimu. Detaliai aprašomas empirinis tyrimas, kur greta pateikiami mokinių ir mokytojų samprotavimai apie mokymosi rezultatų vertinimą bei ugdymo proceso organizavimą.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.