T 9 (2002): Acta Paedagogica Vilnensia

T 9 (2002)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2002-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
Birutė Pociūtė
Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai
Santraukos peržiūros 372 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
10-17
PDF
Regina Stančikaitė.
Mokytojo profesijos įprasminimas kaip profesionalumo tobulinimo gairė
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1008
18-33
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
34-44
PDF
Romualdas Malinauskas
Būsimųjų sporto pedagogų socialinės atsakomybės ypatumai socialinio rengimo požiūriu
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
45-51
PDF
Artūras Blinstrubas
Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
52-63
PDF
Stasė Valatkienė
Mokytojų rengimas ir „aktyviosios mokyklos" teorija bei patirtis
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
64-71
PDF
Ona Tijūnėlienė
Mokytojo dorybės kaip jo autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
72-89
PDF
Diana Šileikaitė
Immanuelis Kantas kaip pedagogas
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 342
90-100
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio darbo specialistų rengimas: skirtingi modeliai ir galimybės Lietuvai
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 481
101-118
PDF
Rūta Girdzijauskienė
I-II klasių mokinių kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384
119-130
PDF
Kristina Domeikienė
I-II klasių mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo raiška
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
131-140
PDF
Rima Bakutytė
Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
141-150
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių moralinių vertybių intemalizacija įvairaus profilio mokyklose
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
151-161
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybių intemalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje
Santraukos peržiūros 474 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 416
162-172
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Aukštesniųjų klasių moksleivių santykis su veikla kaip jų tolerancijos raidos prielaida
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
173-181
PDF
Marija Barkauskaitė
Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
Santraukos peržiūros 521 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 546
182-200
PDF
Stasė Ustilaitė
Šeimos poveikis paauglių lytiniam elgesiui
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 421
201-208
PDF
Elvyda Martišauskienė
Mokyklos profilis ir gnostinis paauglių dvasinių santykių aspektas
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 354
209-216
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
217-227
PDF
Leonas Jovaiša
Savisaugos įgymis ir jo ugdymas
Santraukos peržiūros 426 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
228-234
PDF
Vytautas Šernas
Idealistinio realizmo ugdymo paradigma (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)
Santraukos peržiūros 507 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 568
235-247
PDF
Lilija Duoblienė
Mokymas mąstyti postmodemios filosofijos požiūriu
Santraukos peržiūros 556 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 484
248-254
PDF
Sigita Morkevičienė
Klasikinių ir moderniųjų kalbų mokymo(si) teorijų metodologinės sąsajos
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
255-264
PDF
Tatjana Bulajeva
Šiuolaikinio ugdymo ir saviugdos autonomijos problema
Santraukos peržiūros 636 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 451
265-270
PDF
Vytautas Bernotas
Diferencijuoto mokymo idėja reformuojamoje mokykloje
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 639
271-275
PDF
Algimantas Šventickas
Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 550
276-290
PDF
Dalia Matijkienė
Psichologiniai paauglių meninio ugdymo aspektai
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 502
291-302
PDF
Rimantas Želvys
Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų kokybė
Santraukos peržiūros 570 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 670
303-310
PDF
Leonas Jovaiša
Apie Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekto pirmąją 2001 10 12 redakciją
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
311-315
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytolis Kučinskas
Jaunimo socialinės integracijos optimizavimas
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 541
316-325
PDF
Eugenijus Nazelskis
Narkomanijos samprata ir jos svarba prevencijai
Santraukos peržiūros 409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 424
326-341
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Profesinis orientavimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 426
342-351
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Nauji edukologijos mokslo daktarai
Santraukos peržiūros 440 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
352-356
PDF
Rimantas Želvys
Švietimo politikos centras
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
357-358
PDF