T. 9 (2002): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 9 (2002)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2002-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
Birutė Pociūtė
Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
10-17
PDF
Regina Stančikaitė.
Mokytojo profesijos įprasminimas kaip profesionalumo tobulinimo gairė
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 879
18-33
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
34-44
PDF
Romualdas Malinauskas
Būsimųjų sporto pedagogų socialinės atsakomybės ypatumai socialinio rengimo požiūriu
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
45-51
PDF
Artūras Blinstrubas
Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
52-63
PDF
Stasė Valatkienė
Mokytojų rengimas ir „aktyviosios mokyklos" teorija bei patirtis
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
64-71
PDF
Ona Tijūnėlienė
Mokytojo dorybės kaip jo autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
72-89
PDF
Diana Šileikaitė
Immanuelis Kantas kaip pedagogas
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 300
90-100
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio darbo specialistų rengimas: skirtingi modeliai ir galimybės Lietuvai
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 429
101-118
PDF
Rūta Girdzijauskienė
I-II klasių mokinių kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 254 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
119-130
PDF
Kristina Domeikienė
I-II klasių mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo raiška
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 445
131-140
PDF
Rima Bakutytė
Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui
Santraukos peržiūros 292 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
141-150
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių moralinių vertybių intemalizacija įvairaus profilio mokyklose
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
151-161
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybių intemalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355
162-172
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Aukštesniųjų klasių moksleivių santykis su veikla kaip jų tolerancijos raidos prielaida
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
173-181
PDF
Marija Barkauskaitė
Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
182-200
PDF
Stasė Ustilaitė
Šeimos poveikis paauglių lytiniam elgesiui
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
201-208
PDF
Elvyda Martišauskienė
Mokyklos profilis ir gnostinis paauglių dvasinių santykių aspektas
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
209-216
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas
Santraukos peržiūros 237 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
217-227
PDF
Leonas Jovaiša
Savisaugos įgymis ir jo ugdymas
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 494
228-234
PDF
Vytautas Šernas
Idealistinio realizmo ugdymo paradigma (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)
Santraukos peržiūros 457 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 519
235-247
PDF
Lilija Duoblienė
Mokymas mąstyti postmodemios filosofijos požiūriu
Santraukos peržiūros 481 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 437
248-254
PDF
Sigita Morkevičienė
Klasikinių ir moderniųjų kalbų mokymo(si) teorijų metodologinės sąsajos
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418
255-264
PDF
Tatjana Bulajeva
Šiuolaikinio ugdymo ir saviugdos autonomijos problema
Santraukos peržiūros 583 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 408
265-270
PDF
Vytautas Bernotas
Diferencijuoto mokymo idėja reformuojamoje mokykloje
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 548
271-275
PDF
Algimantas Šventickas
Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 480
276-290
PDF
Dalia Matijkienė
Psichologiniai paauglių meninio ugdymo aspektai
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 429
291-302
PDF
Rimantas Želvys
Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų kokybė
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 609
303-310
PDF
Leonas Jovaiša
Apie Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekto pirmąją 2001 10 12 redakciją
Santraukos peržiūros 308 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
311-315
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytolis Kučinskas
Jaunimo socialinės integracijos optimizavimas
Santraukos peržiūros 393 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
316-325
PDF
Eugenijus Nazelskis
Narkomanijos samprata ir jos svarba prevencijai
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
326-341
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Profesinis orientavimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357
342-351
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Nauji edukologijos mokslo daktarai
Santraukos peržiūros 303 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
352-356
PDF
Rimantas Želvys
Švietimo politikos centras
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
357-358
PDF