T. 9 (2002): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 9 (2002)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2002-12-20

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
Birutė Pociūtė
Europos aukštojo mokslo erdvės idėja: Bolonijos deklaracija – lūkesčiai ir sprendimai
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
10-17
PDF
Regina Stančikaitė.
Mokytojo profesijos įprasminimas kaip profesionalumo tobulinimo gairė
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 495
18-33
PDF
Dėja Aukštkalnytė
Būsimųjų muzikos mokytojų komunikaciniai mokėjimai
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
34-44
PDF
Romualdas Malinauskas
Būsimųjų sporto pedagogų socialinės atsakomybės ypatumai socialinio rengimo požiūriu
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 216
45-51
PDF
Artūras Blinstrubas
Būsimųjų mokytojų bendrasis išprusimas kaip edukacinės diagnostikos objektas
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
52-63
PDF
Stasė Valatkienė
Mokytojų rengimas ir „aktyviosios mokyklos" teorija bei patirtis
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
64-71
PDF
Ona Tijūnėlienė
Mokytojo dorybės kaip jo autoriteto raiška
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 235
72-89
PDF
Diana Šileikaitė
Immanuelis Kantas kaip pedagogas
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
90-100
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Socialinio darbo specialistų rengimas: skirtingi modeliai ir galimybės Lietuvai
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324
101-118
PDF
Rūta Girdzijauskienė
I-II klasių mokinių kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
119-130
PDF
Kristina Domeikienė
I-II klasių mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo raiška
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
131-140
PDF
Rima Bakutytė
Tėvų įtaka pradinių klasių vaikų humaniškumo tapsmui
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
141-150
PDF
Elvyda Martišauskienė
Vyresniųjų paauglių moralinių vertybių intemalizacija įvairaus profilio mokyklose
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
151-161
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Vertybių intemalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
162-172
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Aukštesniųjų klasių moksleivių santykis su veikla kaip jų tolerancijos raidos prielaida
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
173-181
PDF
Marija Barkauskaitė
Paauglių tarpusavio santykių sociopedagoginė dinamika
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
182-200
PDF
Stasė Ustilaitė
Šeimos poveikis paauglių lytiniam elgesiui
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
201-208
PDF
Elvyda Martišauskienė
Mokyklos profilis ir gnostinis paauglių dvasinių santykių aspektas
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
209-216
PDF
Aušrinė Gumuliauskienė
Moksleivių požiūris į mokyklos modernizavimą ir savo vaidmens suvokimas
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
217-227
PDF
Leonas Jovaiša
Savisaugos įgymis ir jo ugdymas
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 361
228-234
PDF
Vytautas Šernas
Idealistinio realizmo ugdymo paradigma (minint akad. prof. S. Šalkauskio gimimo 115-ąsias metines)
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
235-247
PDF
Lilija Duoblienė
Mokymas mąstyti postmodemios filosofijos požiūriu
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
248-254
PDF
Sigita Morkevičienė
Klasikinių ir moderniųjų kalbų mokymo(si) teorijų metodologinės sąsajos
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
255-264
PDF
Tatjana Bulajeva
Šiuolaikinio ugdymo ir saviugdos autonomijos problema
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
265-270
PDF
Vytautas Bernotas
Diferencijuoto mokymo idėja reformuojamoje mokykloje
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
271-275
PDF
Algimantas Šventickas
Mokinių mokymosi rezultatų vertinimo psichopedagoginiai pamatai
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 360
276-290
PDF
Dalia Matijkienė
Psichologiniai paauglių meninio ugdymo aspektai
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
291-302
PDF
Rimantas Želvys
Gamintojai, vartotojai, teikėjai ir švietimo paslaugų kokybė
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
303-310
PDF
Leonas Jovaiša
Apie Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo projekto pirmąją 2001 10 12 redakciją
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
311-315
PDF
Ramutė Kučinskienė | Vytolis Kučinskas
Jaunimo socialinės integracijos optimizavimas
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 303
316-325
PDF
Eugenijus Nazelskis
Narkomanijos samprata ir jos svarba prevencijai
Santraukos peržiūros 219 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
326-341
PDF
Danguolė Beresnevičienė
Profesinis orientavimas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
342-351
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Nauji edukologijos mokslo daktarai
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
352-356
PDF
Rimantas Želvys
Švietimo politikos centras
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 210
357-358
PDF