Rašomosios anglų kalbos ugdymo paradigmos svarbiausios gairės
Straipsniai
Irena Žindžiuvienė
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9594
PDF

Reikšminiai žodžiai

edukacinė paradigma
kalbų mokymas
mokymo metodika
rašymo įgūdžiai
anglų kalba

Kaip cituoti

Žindžiuvienė I. (2003) „Rašomosios anglų kalbos ugdymo paradigmos svarbiausios gairės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 19-28. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9594.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos rašomosios anglų kalbos mokymo problemos, jų sprendimo būdai ugdymo procese, numatomos rašomosios anglų kalbos tobulinimo perspektyvos. Apžvelgiama rašomosios anglų kalbos mokymo teorija bei svarbiausi principai. Straipsnyje pateikiami eksperimentinio tyrimo rezultatai, įrodantys rašymo anglų kalba ugdymo svarbą. Rašinių anglų kalba analizė ir rašymo užduočių rezultatų palyginimas rodo, kad, norint pasiekti gerų mokymo(si) rezultatų, mokant rašyti dėmesį reikia skirti teoriniams pagrindams ir šias žinias praktiškai įtvirtinti per pratybas, nepervertinant fragmentinio mokymo metodų. Būtina akcentuoti loginį, nuoseklų minčių reiškimo raštu būdą. Rašymo anglų kalba mokymo intensyvinimas leis moksleiviams pasirengti atlikti sudėtingas rašymo užduotis vėlesniais mokymosi etapais bei turės didelę įtaką kalbiniam ugdymui.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.