T. 11 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 11 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-12-29

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
Vytautas Šernas
Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijos
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
8-18
PDF
Irena Žindžiuvienė
Rašomosios anglų kalbos ugdymo paradigmos svarbiausios gairės
Santraukos peržiūros 201 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 477
19-28
PDF
Arkadijus Kiseliovas | Danutė Kiseliova
Matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 299
29-35
PDF
Stasė Valatkienė
Kai kurie euristinio-tiriamojo metodo istorinės raidos aspektai
Santraukos peržiūros 944 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 380
36-43
PDF
Tamas Kozma | Gabriella Pusztai | Katalin Tarkos
Romų vaikystė Rytų Europoje
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 312
44-62
PDF
Živilė Jonynienė | Margarita Teresevičienė
Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 356
63-71
PDF
Anne Welle-Strand
Norvegijos parama švietimui: kaip panaudoti įvertinimą tobulinti paramos teikimą?
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
72-84
PDF
Albina Katinienė
Etnokultūros vertybės – asmenybės tapsmo pamatas
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 758
85-92
PDF
Henrika Šečkuvienė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų dermės pajautimo lavinimas lietuvių liaudies dainų intonacijomis
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 558
93-100
PDF
Vida Kazragytė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 639
101-107
PDF
Kristina Stankevičienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
Santraukos peržiūros 518 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 884
108-115
PDF
Rūta Girdzijauskienė
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptys
Santraukos peržiūros 473 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 563
116-129
PDF
Giedra Linkaitytė | Asta Lapėnienė
Vaiko pažinimo gebėjimų plėtra ugdant daile
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 665
130-138
PDF
Marija Jonilienė
Vaiko dvasinių galių aktyvinimas etnomuzika
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
139-144
PDF
Rasa Jautakytė
Studentų – būsimųjų pedagogų požiūrio į etninę muziką kaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 322
145-151
PDF
Dėja Aukštkalnytė | Saulius Gerulis
Kūrinio suvokimo svarba muzikos mokytojo darbe
Santraukos peržiūros 247 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
152-159
PDF
Elvyda Martiškauskienė
Akademinė edukologija
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 256
160-161
PDF