T. 11 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 11 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-12-29

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
Vytautas Šernas
Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijos
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
8-18
PDF
Irena Žindžiuvienė
Rašomosios anglų kalbos ugdymo paradigmos svarbiausios gairės
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
19-28
PDF
Arkadijus Kiseliovas | Danutė Kiseliova
Matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
29-35
PDF
Stasė Valatkienė
Kai kurie euristinio-tiriamojo metodo istorinės raidos aspektai
Santraukos peržiūros 716 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 337
36-43
PDF
Tamas Kozma | Gabriella Pusztai | Katalin Tarkos
Romų vaikystė Rytų Europoje
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 264
44-62
PDF
Živilė Jonynienė | Margarita Teresevičienė
Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321
63-71
PDF
Anne Welle-Strand
Norvegijos parama švietimui: kaip panaudoti įvertinimą tobulinti paramos teikimą?
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275
72-84
PDF
Albina Katinienė
Etnokultūros vertybės – asmenybės tapsmo pamatas
Santraukos peržiūros 375 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
85-92
PDF
Henrika Šečkuvienė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų dermės pajautimo lavinimas lietuvių liaudies dainų intonacijomis
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 468
93-100
PDF
Vida Kazragytė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
101-107
PDF
Kristina Stankevičienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
Santraukos peržiūros 475 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 709
108-115
PDF
Rūta Girdzijauskienė
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptys
Santraukos peržiūros 392 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 498
116-129
PDF
Giedra Linkaitytė | Asta Lapėnienė
Vaiko pažinimo gebėjimų plėtra ugdant daile
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 598
130-138
PDF
Marija Jonilienė
Vaiko dvasinių galių aktyvinimas etnomuzika
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
139-144
PDF
Rasa Jautakytė
Studentų – būsimųjų pedagogų požiūrio į etninę muziką kaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
145-151
PDF
Dėja Aukštkalnytė | Saulius Gerulis
Kūrinio suvokimo svarba muzikos mokytojo darbe
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
152-159
PDF
Elvyda Martiškauskienė
Akademinė edukologija
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 234
160-161
PDF