T. 11 (2003): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 11 (2003)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2003-12-29

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
Vytautas Šernas
Glotoedukologinės paradigmos pagrindinės dimensijos
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
8-18
PDF
Irena Žindžiuvienė
Rašomosios anglų kalbos ugdymo paradigmos svarbiausios gairės
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 521
19-28
PDF
Arkadijus Kiseliovas | Danutė Kiseliova
Matematikos gebėjimų testo diagnostinės kokybės charakteristikos
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
29-35
PDF
Stasė Valatkienė
Kai kurie euristinio-tiriamojo metodo istorinės raidos aspektai
Santraukos peržiūros 1114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
36-43
PDF
Tamas Kozma | Gabriella Pusztai | Katalin Tarkos
Romų vaikystė Rytų Europoje
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 370
44-62
PDF
Živilė Jonynienė | Margarita Teresevičienė
Lietuvos ir Švedijos mokinių požiūris į vaiko teises mokymosi procese
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
63-71
PDF
Anne Welle-Strand
Norvegijos parama švietimui: kaip panaudoti įvertinimą tobulinti paramos teikimą?
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 347
72-84
PDF
Albina Katinienė
Etnokultūros vertybės – asmenybės tapsmo pamatas
Santraukos peržiūros 490 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1041
85-92
PDF
Henrika Šečkuvienė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų dermės pajautimo lavinimas lietuvių liaudies dainų intonacijomis
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 635
93-100
PDF
Vida Kazragytė
Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 775
101-107
PDF
Kristina Stankevičienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
Santraukos peržiūros 603 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1136
108-115
PDF
Rūta Girdzijauskienė
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo muzikine veikla kryptys
Santraukos peržiūros 564 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 656
116-129
PDF
Giedra Linkaitytė | Asta Lapėnienė
Vaiko pažinimo gebėjimų plėtra ugdant daile
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 818
130-138
PDF
Marija Jonilienė
Vaiko dvasinių galių aktyvinimas etnomuzika
Santraukos peržiūros 301 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
139-144
PDF
Rasa Jautakytė
Studentų – būsimųjų pedagogų požiūrio į etninę muziką kaitos ypatumai
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
145-151
PDF
Dėja Aukštkalnytė | Saulius Gerulis
Kūrinio suvokimo svarba muzikos mokytojo darbe
Santraukos peržiūros 293 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
152-159
PDF
Elvyda Martiškauskienė
Akademinė edukologija
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
160-161
PDF