Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus
Straipsniai
Vida Kazragytė
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9602
PDF

Reikšminiai žodžiai

priešmokyklinis amžius
tautinė kultūra
tautosaka
ugdymas
vaidybos gebėjimai

Kaip cituoti

Kazragytė V. (2003) „Priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas naudojant trumpus tautosakos tekstus“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 101-107. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9602.

Santrauka

Straipsnyje remiantis konkrečiais tyrimo duomenimis nagrinėjamas tautosakos tekstų tinkamumas ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimus, amžiaus tarpsnio ir vaikų meninės kūrybos psichologijos ypatumais pagrindžiami vertingi ugdymo požiūriu tautosakos bruožai: žaismingumas, fantastiškumas, eiliuota kalba, draminė sąranga, dorovinis turinys, pateikiama naudotų tautosakos tekstų pavyzdžių.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.