Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile
Straipsniai
Kristina Stankevičienė
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9603
PDF

Reikšminiai žodžiai

priešmokyklinis amžius
kultūra
vertybės
tautodailė
ugdymas
kūrybiškumas

Kaip cituoti

Stankevičienė K. (2003) „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas tautodaile“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 108-115. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9603.

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiamas ketverių-šešerių metų vaikų kūrybiškumo ugdymo tautodaile poveikis tautodailinės patirties kaitai, turtinti jų pasaulėjautą prieinamomis kultūros vertybėmis, rastis tautinio savitumo pajautos pradmenims, brandinti vaikus mokyklai. Remiamasi 1996-2000 m. atliktais teoriniais ir empiriniais ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo tautodaile tyrimais.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.