Vaiko pažinimo gebėjimų plėtra ugdant daile
Straipsniai
Giedra Linkaitytė
Asta Lapėnienė
Publikuota 2003-12-29
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2003.11.9605
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymas
meninis ugdymas
pažinimo patirtis
gebėjimai
dailė

Kaip cituoti

Linkaitytė G. ir Lapėnienė A. (2003) „Vaiko pažinimo gebėjimų plėtra ugdant daile“, Acta Paedagogica Vilnensia, 110, p. 130-138. doi: 10.15388/ActPaed.2003.11.9605.

Santrauka

Straipsnyje pateikiami vaiko pažinimo gebėjimų ugdymo galimybių paieškos rezultatai: teorinė analizė, pedagoginio poveikio ir pažinimo patirties įgijimo modeliai ir ugdymo daile patirties apibendrinimas. Pažinimo gebėjimai išskirti remiantis I. Kanto pažinimo proceso teorija. Teoriniu ugdymo pamatu pasirinktos L. Vygotskio, H. Gardnerio ir D. A. Kolbio idėjos ir modeliai. Praktinio tiriamojo darbo metodologija grindžiama sukurtais dviejų procesų modeliais: patirties įgijimo ir ugdymo(si) daile. Straipsnis skiriamas pedagogams, besidomintiems vaikų intelektinės veiklos ugdymu ir dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais. Praktinio ugdymo ir tyrimo metodika bei rezultatai gali būti panaudoti dirbant su neregiais ir silpnaregiais.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.