Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai
Straipsniai
Loreta Rudaitienė
Publikuota 2004-06-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9618
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštasis mokslas
dėstytojas
kompetencijos
emocinė inteligencija

Kaip cituoti

Rudaitienė L. (2004) „Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 120, p. 81-94. doi: 10.15388/ActPaed.2004.12.9618.

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiama emocijų refleksijos būtinybė didėjančios įtampos sąlygomis ir pabrėžiama originali emocinės inteligencijos paskirtis padėti dėstytojui vystyti gebėjimus, plėtojančius refleksiją ir adaptaciją, bei kurti vidinį savo ir studentų efektyvumą. Aptarus emocinės inteligencijos ir emocinės kompetencijos santykį, daugiausia dėmesio sutelkiama į dėstytojo emocinę kompetenciją, jos struktūrą ir turinį, siekiant empiriškai tirti šios kompetencijos raiškos ypatumus dėstytojams bendraujant su studentais. Gautų tyrimo duomenų analizė ragina atkreipti dėmesį į konkrečius dėstytojo emocinės kompetencijos elementus, kurie, studentų nuomone, rodo žemiausią raišką: pasitikėjimą savimi, empatiją, paslaugos orientaciją, ugdymo gebėjimus ir įtaką studento asmenybei. Straipsnyje keliama mintis, kad pastarąsias kompetencijas būtų verta puoselėti per dėstytojo emocinės inteligencijos gebėjimų saviugdą.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.