T. 12 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 12 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
Rimantas Želvys | Rima Žilinskaitė
Lietuvos aukštojo mokslo reforma: laimėjimai ir problemos
Santraukos peržiūros 630 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 571
8-18
PDF
Rimantas Laužackas | Lina Kaminskienė
Neformaliojo mokymosi pripažinimas organizuojant profesinį rengimą: socialinės partnerystės aspektas
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 309
19-27
PDF
Arūnas Poviliūnas
Profesinis rengimas ir darbo rinka I: Nacionalinis viešosios politikos lygmuo
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
28-38
PDF
Birutė Švedaitė
Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 624
39-49
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio tinklo intervencija kaip socialinės paramos modelis
Santraukos peržiūros 538 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 887
50-60
PDF
Romualdas Malinauskas
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 407
61-68
PDF
Rūta Dačiulytė
Būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo raiškos pažintinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
69-80
PDF
Loreta Rudaitienė
Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 566
81-94
PDF
Elena Mickūnaitė
Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje
Santraukos peržiūros 360 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 840
95-104
PDF
Anne Welle-Strand | Arild Tjeldvoll | Taran Thune
Ar Norvegija tolsta nuo populistinio švietimo?
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418
105-117
PDF
Leonas Jovaiša
Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
118-135
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
136-148
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai
Santraukos peržiūros 380 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
149-155
PDF
Lilija Duoblienė
Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 433 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
156-163
PDF
Dalia Survutaitė
Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 274
164-170
PDF
Detlef H. Rost | Jam Sparfelott | Bronė Narkevičienė
Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
171-182
PDF
Irena Stonkuvienė
Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 390
183-197
PDF
Stasė Valatkienė
Užsienio pedagoginės patirties atspindys J. Laužiko darbuose (gimimo 100-ųjų metinių proga)
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
198-204
PDF