T. 12 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 12 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 267
Rimantas Želvys | Rima Žilinskaitė
Lietuvos aukštojo mokslo reforma: laimėjimai ir problemos
Santraukos peržiūros 715 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 621
8-18
PDF
Rimantas Laužackas | Lina Kaminskienė
Neformaliojo mokymosi pripažinimas organizuojant profesinį rengimą: socialinės partnerystės aspektas
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
19-27
PDF
Arūnas Poviliūnas
Profesinis rengimas ir darbo rinka I: Nacionalinis viešosios politikos lygmuo
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
28-38
PDF
Birutė Švedaitė
Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 298 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 643
39-49
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio tinklo intervencija kaip socialinės paramos modelis
Santraukos peržiūros 630 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1090
50-60
PDF
Romualdas Malinauskas
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 280 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 427
61-68
PDF
Rūta Dačiulytė
Būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo raiškos pažintinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
69-80
PDF
Loreta Rudaitienė
Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 606
81-94
PDF
Elena Mickūnaitė
Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje
Santraukos peržiūros 382 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 880
95-104
PDF
Anne Welle-Strand | Arild Tjeldvoll | Taran Thune
Ar Norvegija tolsta nuo populistinio švietimo?
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 440
105-117
PDF
Leonas Jovaiša
Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 404
118-135
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui
Santraukos peržiūros 327 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 305
136-148
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327
149-155
PDF
Lilija Duoblienė
Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 494 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 395
156-163
PDF
Dalia Survutaitė
Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
164-170
PDF
Detlef H. Rost | Jam Sparfelott | Bronė Narkevičienė
Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
171-182
PDF
Irena Stonkuvienė
Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
183-197
PDF
Stasė Valatkienė
Užsienio pedagoginės patirties atspindys J. Laužiko darbuose (gimimo 100-ųjų metinių proga)
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
198-204
PDF