T. 12 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 12 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
Rimantas Želvys | Rima Žilinskaitė
Lietuvos aukštojo mokslo reforma: laimėjimai ir problemos
Santraukos peržiūros 522 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 475
8-18
PDF
Rimantas Laužackas | Lina Kaminskienė
Neformaliojo mokymosi pripažinimas organizuojant profesinį rengimą: socialinės partnerystės aspektas
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
19-27
PDF
Arūnas Poviliūnas
Profesinis rengimas ir darbo rinka I: Nacionalinis viešosios politikos lygmuo
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
28-38
PDF
Birutė Švedaitė
Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 565
39-49
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio tinklo intervencija kaip socialinės paramos modelis
Santraukos peržiūros 421 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 608
50-60
PDF
Romualdas Malinauskas
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
61-68
PDF
Rūta Dačiulytė
Būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo raiškos pažintinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 225 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 248
69-80
PDF
Loreta Rudaitienė
Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 483
81-94
PDF
Elena Mickūnaitė
Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje
Santraukos peržiūros 314 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 744
95-104
PDF
Anne Welle-Strand | Arild Tjeldvoll | Taran Thune
Ar Norvegija tolsta nuo populistinio švietimo?
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
105-117
PDF
Leonas Jovaiša
Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
118-135
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
136-148
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
149-155
PDF
Lilija Duoblienė
Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 319
156-163
PDF
Dalia Survutaitė
Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
164-170
PDF
Detlef H. Rost | Jam Sparfelott | Bronė Narkevičienė
Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
171-182
PDF
Irena Stonkuvienė
Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu
Santraukos peržiūros 244 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
183-197
PDF
Stasė Valatkienė
Užsienio pedagoginės patirties atspindys J. Laužiko darbuose (gimimo 100-ųjų metinių proga)
Santraukos peržiūros 245 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
198-204
PDF