T 12 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T 12 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
Rimantas Želvys | Rima Žilinskaitė
Lietuvos aukštojo mokslo reforma: laimėjimai ir problemos
Santraukos peržiūros 820 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 700
8-18
PDF
Rimantas Laužackas | Lina Kaminskienė
Neformaliojo mokymosi pripažinimas organizuojant profesinį rengimą: socialinės partnerystės aspektas
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 373
19-27
PDF
Arūnas Poviliūnas
Profesinis rengimas ir darbo rinka I: Nacionalinis viešosios politikos lygmuo
Santraukos peržiūros 318 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
28-38
PDF
Birutė Švedaitė
Socialinio darbo sistema Lietuvos visuomenės kaitos kontekste
Santraukos peržiūros 352 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 690
39-49
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio tinklo intervencija kaip socialinės paramos modelis
Santraukos peržiūros 686 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1394
50-60
PDF
Romualdas Malinauskas
Socialinio rengimo įtaka sporto pedagogų socialiniams įgūdžiams
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
61-68
PDF
Rūta Dačiulytė
Būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo raiškos pažintinėje veikloje ypatumai
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
69-80
PDF
Loreta Rudaitienė
Dėstytojo emocinės kompetencijos raiškos ypatumai
Santraukos peržiūros 372 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 691
81-94
PDF
Elena Mickūnaitė
Mokymosi visą gyvenimą plėtra ir politika Lietuvoje
Santraukos peržiūros 427 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 948
95-104
PDF
Anne Welle-Strand | Arild Tjeldvoll | Taran Thune
Ar Norvegija tolsta nuo populistinio švietimo?
Santraukos peržiūros 320 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
105-117
PDF
Leonas Jovaiša
Veikimo aktyvumo įgymiai ir jų ugdymas
Santraukos peržiūros 440 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 467
118-135
PDF
Elvyda Martišauskienė
Pedagoginių veiksnių įtaka vyresniųjų paauglių dvasiniam tapsmui
Santraukos peržiūros 399 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
136-148
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje aspektai
Santraukos peržiūros 524 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366
149-155
PDF
Lilija Duoblienė
Trys filosofijos mokymo kryptys Lietuvos vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 572 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 441
156-163
PDF
Dalia Survutaitė
Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
164-170
PDF
Detlef H. Rost | Jam Sparfelott | Bronė Narkevičienė
Bendrasis ir specifinis nusirašinėjimas mokykloje
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
171-182
PDF
Irena Stonkuvienė
Asmens ir gamtos santykiai kaimo bendruomenės požiūriu
Santraukos peržiūros 409 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
183-197
PDF
Stasė Valatkienė
Užsienio pedagoginės patirties atspindys J. Laužiko darbuose (gimimo 100-ųjų metinių proga)
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
198-204
PDF