Suicidinių minčių atsiradimas jaunuolių savimonės raiškoje dėl patirtos agresijos šeimoje
Straipsniai
Brigita Kairienė
Publikuota 2004-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9631
PDF

Reikšminiai žodžiai

agresyvus elgesys šeimoje
suicidinės mintys
fizinė agresija
psichologinė agresija
nepriežiūra

Kaip cituoti

Kairienė B. (2004) „Suicidinių minčių atsiradimas jaunuolių savimonės raiškoje dėl patirtos agresijos šeimoje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), p. 19-27. doi: 10.15388/ActPaed.2004.13.9631.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos jaunuolių savimonės raiškoje atsirandančios suicidinės mintys kaip pirminis galimo suicido komponentas. Nustatomas suicidinių minčių dažnumas pagal jaunuolių lytį ir socialines grupes, nurodomos suicidinių minčių priežastys. Jaunuolių suicidinių minčių dažnumas siejamas su patirta agresija šeimoje. Analizei pasirinktos trys agresijos formos – fizinė, psichologinė, nepriežiūra. Nagrinėjama, kaip skiriasi jaunuolių, patyrusių tėvų agresiją, ir jos nepatyrusių bei mažesnę agresijos patirtį turinčiųjų suicidinių minčių dažnumas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.