T. 13 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 13 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-12-17

Straipsniai

Eugenijus Nazelskis
Valstybės, visuomenės ir asmens pastangų įveikti narkomaniją vienijimas
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
8-18
PDF
Brigita Kairienė
Suicidinių minčių atsiradimas jaunuolių savimonės raiškoje dėl patirtos agresijos šeimoje
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 408
19-27
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje
Santraukos peržiūros 510 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 459
28-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302
44-52
PDF
Elvyda Martišauskienė
Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje
Santraukos peržiūros 325 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
53-61
PDF
Aistė Urbonienė | Irena Leliūgienė
Profesinio pasirinkimo motyvacijos raiška renkantis socioedukacinio darbo profesijas: tarpkultūrinis palyginimas
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 623
62-71
PDF
Kristina Jurevičiūtė
Akademinio jaunimo profesinis pašaukimas: realusis ir idealusis modelis
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 345
72-80
PDF
Vaiva Zuzevičiūtė
Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400
81-86
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Mokymo(-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
87-98
PDF
Aldona Ramoškienė
Įgūdžių ugdymas kalbų mokymosi nuostatos teorijos požiūriu
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 462
99-105
PDF
Dileta Jatautaitė
Tradicinių ir netradicinių trumpalaikio Lietuvos karių anglų kalbos mokymo(-si) metodų sąsajos veiksmingumas
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
106-119
PDF
Jeffrey M. Harrington
Suaugusiųjų švietimo praktika postmoderniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
120-126
PDF
Lijana Gvaldaitė
Savigalbos grupių veiklos aspektai: Italijos patirtis
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 368
127-138
PDF
Stasė Valatkienė
Šiuolaikinių alternatyvių ugdymo įstaigų samprata ir istorinės ištakos
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
139-146
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 388
147-154
PDF
Albina Kepalaitė
Pedagogų savęs vertinimo ir socialinio intereso sąsajos individualiosios psichologijos aspektu
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 331
155-161
PDF
Romualdas Malinauskas | Vilija Malinauskienė
Socialinio rengimo poveikis sporto pedagogų empatijai
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 315
162-168
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogikos istorijos baruose (minint prof. habil. dr. Magdalenos Karčiauskienės 85-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 286
169-171
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Humaniškumo puoselėtoja (minint doc. dr. Stasės Dzenuškaitės 80-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 346
172-174
PDF
Lilija Duoblienė
Švietimas šiandien: teorijos ir praktikos
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
175-176
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija
Santraukos peržiūros 971 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 557
177-179
PDF