T. 13 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 13 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-12-17

Straipsniai

Eugenijus Nazelskis
Valstybės, visuomenės ir asmens pastangų įveikti narkomaniją vienijimas
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
8-18
PDF
Brigita Kairienė
Suicidinių minčių atsiradimas jaunuolių savimonės raiškoje dėl patirtos agresijos šeimoje
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
19-27
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje
Santraukos peržiūros 367 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 352
28-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 243
44-52
PDF
Elvyda Martišauskienė
Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 281
53-61
PDF
Aistė Urbonienė | Irena Leliūgienė
Profesinio pasirinkimo motyvacijos raiška renkantis socioedukacinio darbo profesijas: tarpkultūrinis palyginimas
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 515
62-71
PDF
Kristina Jurevičiūtė
Akademinio jaunimo profesinis pašaukimas: realusis ir idealusis modelis
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 271
72-80
PDF
Vaiva Zuzevičiūtė
Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
81-86
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Mokymo(-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės
Santraukos peržiūros 269 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
87-98
PDF
Aldona Ramoškienė
Įgūdžių ugdymas kalbų mokymosi nuostatos teorijos požiūriu
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
99-105
PDF
Dileta Jatautaitė
Tradicinių ir netradicinių trumpalaikio Lietuvos karių anglų kalbos mokymo(-si) metodų sąsajos veiksmingumas
Santraukos peržiūros 351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
106-119
PDF
Jeffrey M. Harrington
Suaugusiųjų švietimo praktika postmoderniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 266
120-126
PDF
Lijana Gvaldaitė
Savigalbos grupių veiklos aspektai: Italijos patirtis
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
127-138
PDF
Stasė Valatkienė
Šiuolaikinių alternatyvių ugdymo įstaigų samprata ir istorinės ištakos
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279
139-146
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
147-154
PDF
Albina Kepalaitė
Pedagogų savęs vertinimo ir socialinio intereso sąsajos individualiosios psichologijos aspektu
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 269
155-161
PDF
Romualdas Malinauskas | Vilija Malinauskienė
Socialinio rengimo poveikis sporto pedagogų empatijai
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
162-168
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogikos istorijos baruose (minint prof. habil. dr. Magdalenos Karčiauskienės 85-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
169-171
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Humaniškumo puoselėtoja (minint doc. dr. Stasės Dzenuškaitės 80-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
172-174
PDF
Lilija Duoblienė
Švietimas šiandien: teorijos ir praktikos
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
175-176
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija
Santraukos peržiūros 809 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455
177-179
PDF