T. 13 (2004): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 13 (2004)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2004-12-17

Straipsniai

Eugenijus Nazelskis
Valstybės, visuomenės ir asmens pastangų įveikti narkomaniją vienijimas
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
8-18
PDF
Brigita Kairienė
Suicidinių minčių atsiradimas jaunuolių savimonės raiškoje dėl patirtos agresijos šeimoje
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
19-27
PDF
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Šeimos įtaka pasiekimams mokykloje
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311
28-43
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
44-52
PDF
Elvyda Martišauskienė
Dvasinių vertybių įkūnijimas paauglių elgesyje
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
53-61
PDF
Aistė Urbonienė | Irena Leliūgienė
Profesinio pasirinkimo motyvacijos raiška renkantis socioedukacinio darbo profesijas: tarpkultūrinis palyginimas
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
62-71
PDF
Kristina Jurevičiūtė
Akademinio jaunimo profesinis pašaukimas: realusis ir idealusis modelis
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
72-80
PDF
Vaiva Zuzevičiūtė
Studentų požiūris į mokymą(-si) aukštosiose mokyklose
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 295
81-86
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Mokymo(-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 217
87-98
PDF
Aldona Ramoškienė
Įgūdžių ugdymas kalbų mokymosi nuostatos teorijos požiūriu
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
99-105
PDF
Dileta Jatautaitė
Tradicinių ir netradicinių trumpalaikio Lietuvos karių anglų kalbos mokymo(-si) metodų sąsajos veiksmingumas
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 298
106-119
PDF
Jeffrey M. Harrington
Suaugusiųjų švietimo praktika postmoderniame pasaulyje
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
120-126
PDF
Lijana Gvaldaitė
Savigalbos grupių veiklos aspektai: Italijos patirtis
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
127-138
PDF
Stasė Valatkienė
Šiuolaikinių alternatyvių ugdymo įstaigų samprata ir istorinės ištakos
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 212
139-146
PDF
Sigita Montvilaitė
Ugdymo mokslo sistemos pradmenys Lietuvoje
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
147-154
PDF
Albina Kepalaitė
Pedagogų savęs vertinimo ir socialinio intereso sąsajos individualiosios psichologijos aspektu
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
155-161
PDF
Romualdas Malinauskas | Vilija Malinauskienė
Socialinio rengimo poveikis sporto pedagogų empatijai
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 230
162-168
PDF
Stasė Valatkienė
Pedagogikos istorijos baruose (minint prof. habil. dr. Magdalenos Karčiauskienės 85-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
169-171
PDF
Vanda Aramavičiūtė
Humaniškumo puoselėtoja (minint doc. dr. Stasės Dzenuškaitės 80-ąsias gimimo metines)
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
172-174
PDF
Lilija Duoblienė
Švietimas šiandien: teorijos ir praktikos
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 197
175-176
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija
Santraukos peržiūros 652 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
177-179
PDF