Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika
Straipsniai
Gediminas Beržanskas
Publikuota 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.18.9668
PDF

Reikšminiai žodžiai

moralinė kultūra
moralinis mokymas
etika
gėris
asmenybė

Kaip cituoti

Beržanskas G. (2007) „Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika“, Acta Paedagogica Vilnensia, 180, p. 188-195. doi: 10.15388/ActPaed.2007.18.9668.

Santrauka

Straipsnio tikslas - aptarti moralinio-etinio mokymo vidurinėse ir aukštosiose mokyklose sunkumus, kurie išplaukia iš konsoliduotos ir paveikios etinės doktrinos bei atitinkamo vadovėlio stygiaus. Ryškinama moralinės kultūros svarba šalies pažangai ir ateičiai. Ginčijamas pasaulietinės etinės teorijos sukūrimo negalimumas. Įrodinėjama galimybė sukurti sistemišką ir pagrindų, veiksmingą ir vientisą moralinės filosofijos vadovėlį, kuris darytų įtaką visuomenės būčiai, mentalitetui ir pagelbėtų laipsniškai mažinti ar ilgainiui, tikėtina, likviduoti kultūrinį, socialinį ir ekonominį atsilikimą nuo pirmaujančių Europos Sąjungos šalių. Nurodoma galimybė pakoreguoti šalies universitetinio mokymo sistemą, pereinant prie dviejų specialybių studijų bakalauro pakopoje; pagrindinė specialybė turėtų būti papildoma antrąja – aretologine, kuri skiriama įvairiapusiam - dvasiniam-moraliniam, kultūriniam, kūrybiniam, pilietiniam, protiniam, socialiniam - asmenybės subrendimui. Teikiamas pakoreguotas pamatinės etikos kategorijos - gėrio - apibrėžimas ir elevacinės etikos atmainos sukūrimo įdirbiai.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.