T. 18 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 18 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-06-27

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 283 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 237
Harold Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2)
Santraukos peržiūros 482 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 678
8-24
PDF
Lilija Duoblienė
Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai
Santraukos peržiūros 322 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 444
25-33
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Mokyklos tipo įtaka vyresniųjų mokinių dorovinei kultūrai
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
34-45
PDF
Saulius Lileikis
Kai kurie jaunuolių altruizmo internalizacijos būklės bruožai
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
46-54
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių poreikių konfliktai kaip aktuali dorinė problema
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
55-65
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinio ugdymo metodai liaudies pedagogikoje
Santraukos peržiūros 323 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464
66-79
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 547
80-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 328 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 291
93-105
PDF
Marija Barkauskaitė
Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste
Santraukos peržiūros 319 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 438
106-120
PDF
Elvyda Martišauskienė | Marytė Gaigalienė
Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui
Santraukos peržiūros 394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 479
121-131
PDF
Palmira Pečiulauskienė
Darbo rinkos profesijos mokytojų bendrosios kompetencijos: situacija ir poreikis
Santraukos peržiūros 279 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 519
132-143
PDF
Irena Darginavičienė
Sokrato metodo naudojimas mokant užsienio kalbos
Santraukos peržiūros 576 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 393
144-150
PDF
Benedikta Zinaida Stanevičienė
Apie formaliosios akademinės santraukos rašymo mokymo turinį
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 733
151-157
PDF
Violeta Gevorgianienė | Vladas Zaikauskas
Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai
Santraukos peržiūros 378 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 428
158-169
PDF
Jolita Dudaitė
Matematinio raštingumo samprata
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 426
170-187
PDF
Gediminas Beržanskas
Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307
188-195
PDF
Vilija Targamadzė
L. Jovaišas „Enciklopedinio edukologijos žodyno” aptartis
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 560
196-198
PDF
Austėja Landsbergienė
Apie L. Duoblienės knygos „Šiuolaikinė ugdymo filosofija” aktualumą
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1170
199-201
PDF
Gražina Čiuladienė | Vanda Aramavičiūtė
V. Targamadzės knygos „Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas” vertė
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
202-204
PDF
Aldona Ramoškienė
V. Šerno „Glotoedukologija” – reikšminga edukologijos mokslo srities
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
205-207
PDF
Vytautas Gudonis
Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacija „Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas”
Santraukos peržiūros 287 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
208-209
PDF