T. 18 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 18 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-06-27

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
Harold Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2)
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461
8-24
PDF
Lilija Duoblienė
Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
25-33
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Mokyklos tipo įtaka vyresniųjų mokinių dorovinei kultūrai
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
34-45
PDF
Saulius Lileikis
Kai kurie jaunuolių altruizmo internalizacijos būklės bruožai
Santraukos peržiūros 163 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 338
46-54
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių poreikių konfliktai kaip aktuali dorinė problema
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 334
55-65
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinio ugdymo metodai liaudies pedagogikoje
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 341
66-79
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 250 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
80-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
93-105
PDF
Marija Barkauskaitė
Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374
106-120
PDF
Elvyda Martišauskienė | Marytė Gaigalienė
Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
121-131
PDF
Palmira Pečiulauskienė
Darbo rinkos profesijos mokytojų bendrosios kompetencijos: situacija ir poreikis
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371
132-143
PDF
Irena Darginavičienė
Sokrato metodo naudojimas mokant užsienio kalbos
Santraukos peržiūros 470 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 306
144-150
PDF
Benedikta Zinaida Stanevičienė
Apie formaliosios akademinės santraukos rašymo mokymo turinį
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 587
151-157
PDF
Violeta Gevorgianienė | Vladas Zaikauskas
Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai
Santraukos peržiūros 305 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 329
158-169
PDF
Jolita Dudaitė
Matematinio raštingumo samprata
Santraukos peržiūros 381 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 351
170-187
PDF
Gediminas Beržanskas
Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
188-195
PDF
Vilija Targamadzė
L. Jovaišas „Enciklopedinio edukologijos žodyno” aptartis
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
196-198
PDF
Austėja Landsbergienė
Apie L. Duoblienės knygos „Šiuolaikinė ugdymo filosofija” aktualumą
Santraukos peržiūros 278 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 815
199-201
PDF
Gražina Čiuladienė | Vanda Aramavičiūtė
V. Targamadzės knygos „Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas” vertė
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 301
202-204
PDF
Aldona Ramoškienė
V. Šerno „Glotoedukologija” – reikšminga edukologijos mokslo srities
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206
205-207
PDF
Vytautas Gudonis
Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacija „Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas”
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
208-209
PDF