T. 18 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 18 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-06-27

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 259 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 203
Harold Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2)
Santraukos peržiūros 459 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 630
8-24
PDF
Lilija Duoblienė
Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai
Santraukos peržiūros 290 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
25-33
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Mokyklos tipo įtaka vyresniųjų mokinių dorovinei kultūrai
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 290
34-45
PDF
Saulius Lileikis
Kai kurie jaunuolių altruizmo internalizacijos būklės bruožai
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 385
46-54
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių poreikių konfliktai kaip aktuali dorinė problema
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 387
55-65
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinio ugdymo metodai liaudies pedagogikoje
Santraukos peržiūros 297 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
66-79
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 285 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 448
80-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
93-105
PDF
Marija Barkauskaitė
Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
106-120
PDF
Elvyda Martišauskienė | Marytė Gaigalienė
Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui
Santraukos peržiūros 371 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 436
121-131
PDF
Palmira Pečiulauskienė
Darbo rinkos profesijos mokytojų bendrosios kompetencijos: situacija ir poreikis
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 450
132-143
PDF
Irena Darginavičienė
Sokrato metodo naudojimas mokant užsienio kalbos
Santraukos peržiūros 549 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 353
144-150
PDF
Benedikta Zinaida Stanevičienė
Apie formaliosios akademinės santraukos rašymo mokymo turinį
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 677
151-157
PDF
Violeta Gevorgianienė | Vladas Zaikauskas
Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 398
158-169
PDF
Jolita Dudaitė
Matematinio raštingumo samprata
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 391
170-187
PDF
Gediminas Beržanskas
Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273
188-195
PDF
Vilija Targamadzė
L. Jovaišas „Enciklopedinio edukologijos žodyno” aptartis
Santraukos peržiūros 306 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 456
196-198
PDF
Austėja Landsbergienė
Apie L. Duoblienės knygos „Šiuolaikinė ugdymo filosofija” aktualumą
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1106
199-201
PDF
Gražina Čiuladienė | Vanda Aramavičiūtė
V. Targamadzės knygos „Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas” vertė
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
202-204
PDF
Aldona Ramoškienė
V. Šerno „Glotoedukologija” – reikšminga edukologijos mokslo srities
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
205-207
PDF
Vytautas Gudonis
Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacija „Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas”
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 245
208-209
PDF