T. 18 (2007): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 18 (2007)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2007-06-27

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 340 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
Harold Wagner
Prasmė – prasmės ieška – gyvenimo prasmė (2)
Santraukos peržiūros 535 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 743
8-24
PDF
Lilija Duoblienė
Dorinio ugdymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose metodologiniai orientyrai
Santraukos peržiūros 398 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
25-33
PDF
Arvydas Girdzijauskas
Mokyklos tipo įtaka vyresniųjų mokinių dorovinei kultūrai
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 358
34-45
PDF
Saulius Lileikis
Kai kurie jaunuolių altruizmo internalizacijos būklės bruožai
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 467
46-54
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių poreikių konfliktai kaip aktuali dorinė problema
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 494
55-65
PDF
Irena Stonkuvienė
Dorinio ugdymo metodai liaudies pedagogikoje
Santraukos peržiūros 403 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 509
66-79
PDF
Roma Kriaučiūnienė
Dorinė nuostata kaip mokslinio pažinimo objektas
Santraukos peržiūros 383 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 684
80-92
PDF
Vanda Aramavičiūtė | Elvyda Martišauskienė
Mokinių santykiai kaip edukologijos tyrimo objektas globalizacijos sąlygomis
Santraukos peržiūros 401 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
93-105
PDF
Marija Barkauskaitė
Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste
Santraukos peržiūros 377 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 490
106-120
PDF
Elvyda Martišauskienė | Marytė Gaigalienė
Profesijos mokytojų kompetencijų atitiktis profesijos mokytojo standartui
Santraukos peržiūros 475 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 512
121-131
PDF
Palmira Pečiulauskienė
Darbo rinkos profesijos mokytojų bendrosios kompetencijos: situacija ir poreikis
Santraukos peržiūros 315 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 564
132-143
PDF
Irena Darginavičienė
Sokrato metodo naudojimas mokant užsienio kalbos
Santraukos peržiūros 647 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 432
144-150
PDF
Benedikta Zinaida Stanevičienė
Apie formaliosios akademinės santraukos rašymo mokymo turinį
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 801
151-157
PDF
Violeta Gevorgianienė | Vladas Zaikauskas
Skirtingo tipo mokyklų nežymiai sutrikusio intelekto mokinių akademiniai pasiekimai
Santraukos peržiūros 423 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 461
158-169
PDF
Jolita Dudaitė
Matematinio raštingumo samprata
Santraukos peržiūros 533 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 468
170-187
PDF
Gediminas Beržanskas
Moralinio įmokymo sunkis ir jo įveika
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
188-195
PDF
Vilija Targamadzė
L. Jovaišas „Enciklopedinio edukologijos žodyno” aptartis
Santraukos peržiūros 989 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 646
196-198
PDF
Austėja Landsbergienė
Apie L. Duoblienės knygos „Šiuolaikinė ugdymo filosofija” aktualumą
Santraukos peržiūros 414 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1312
199-201
PDF
Gražina Čiuladienė | Vanda Aramavičiūtė
V. Targamadzės knygos „Konfliktų kontūrų brėžimas: ugdymo realybės kontekstas” vertė
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 423
202-204
PDF
Aldona Ramoškienė
V. Šerno „Glotoedukologija” – reikšminga edukologijos mokslo srities
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 292
205-207
PDF
Vytautas Gudonis
Ritos Raudeliūnaitės daktaro disertacija „Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymas”
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 314
208-209
PDF