Globalizacijos įtaka darniai Latvijos kaimo mokyklų plėtrai
Straipsniai
Irena Katane
Publikuota 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2006.16.9704
PDF

Reikšminiai žodžiai

globalizacija
švietimo kaita
darni plėtra
kaimo mokyklos
aplinka

Kaip cituoti

Katane I. (2006) „Globalizacijos įtaka darniai Latvijos kaimo mokyklų plėtrai“, Acta Paedagogica Vilnensia, 16, p. 27-39. doi: 10.15388/ActPaed.2006.16.9704.

Santrauka

Spartėjantys globalizacijos procesai daro įtaką Latvijos kaimo mokykloms. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas yra išryškinti mažų kaimo mokyklų pastangas išlikti darnios plėtros sąlygomis išsaugant savo vidinę edukacinę aplinką nuo neigiamų išorinės aplinkos poveikių. Tyrimas buvo darytas 2000-2005 metais. Buvo ištirtos 277 kaimo mokyklos (46,6 proc. visų kaimo mokyklų). Tyrimo duomenų analizė parodė, kad dėl globalizacijos įtakos didėja mokyklų konkurencija. Švietimo organizacijų santykiai vis dažniau yra grindžiami laisvosios rinkos principais. Tai neigiamai veikia kaimo mokyklas. Mažėjantis moksleivių skaičius kelia grėsmę kaimo mokyklų išlikimui. Lyginant 2000 ir 2004 metų kaimo mokyklų situaciją, išryškėjo naujos kaimo mokyklų kaitos tendencijos. Kad išliktų ir išsaugotų savo aplinką, mokyklos keičia savo vizijas ir ugdymo koncepcijas (siekia tapti ekologinėmis, labiau i žmogų orientuotomis mokyklomis), stengiasi praplėsti savo veiklos ribas, t. y. pradeda įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo, formalaus ir neformalaus suaugusiųjų ugdymo, šeimų švietimo programas. Taip pat keičiasi mokyklų požiūris i santykius su išorine aplinka: plečiasi mokyklų bendradarbiavimas su partneriais švietimo ir kultūros srityse, atsirado bendradarbiaujančių mokyklų tinklas.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.