T. 16 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 16 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207
Gintautas Mažeikis
Postmoderni pragmatinė edukologija: teorinės prielaidos ir modeliai
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403
8-17
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Užsienio kalbos mokymasis univeristetinėse studijose konstruktyvistinės paradigmos kontekste
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
18-26
PDF
Irena Katane
Globalizacijos įtaka darniai Latvijos kaimo mokyklų plėtrai
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 288
27-39
PDF
Marite Kravale | Vija Guseva
Neformalus jaunimo ugdymas ir palanki aplinka
Santraukos peržiūros 273 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 313
40-45
PDF
Vitalija Gražienė
Vaikystės sampratos paradigmos kaita: „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimo“ projekto (1993-2005) studija
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 492
46-55
PDF
Irena Zaleskienė
Pilietinė komunikacija ir tarpkultūrinis ugdymas
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367
56-62
PDF
Asta Ranonytė
Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 375
63-73
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
74-86
PDF
Valerija Vendramin
Lyčių skirtumai: socialinių reprezentacijų programų interpretacija
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 241
87-96
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 280
97-105
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių konfliktai: vertybinis aspektas ir raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 560
106-117
PDF
Vytautas Šernas
Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
118-126
PDF
Pranas Gudynas | Eglė Uginčienė
UNESCO „Švietimo visiems“ ugdymo kokybės gerinimo politikos aktualumas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 446
127-136
PDF
Eglė Katiliūtė
Švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ribotumai: švietimo subjektų požiūris
Santraukos peržiūros 233 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
137-153
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 405
154-165
PDF
Sigitas Balčiūnas | Artūras Blinstrubas
Mokyklų tobulinimo išorės audito vertinimas: mokytojų nuomonės tyrimas
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
166-176
PDF
Gintautė Žibėrienė
Studijų programų kokybės vertinimo koncepcija ir ją veikiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
177-189
PDF
Angelė Pečeliūnaitė
Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąją interaktyvioje aplinkoje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 259
190-200
PDF
Zenonas Bajoriūnas
Įnašas į edukologiją
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 231
201-202
PDF