T. 16 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 16 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-01-01

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 251
Gintautas Mažeikis
Postmoderni pragmatinė edukologija: teorinės prielaidos ir modeliai
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 476
8-17
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Užsienio kalbos mokymasis univeristetinėse studijose konstruktyvistinės paradigmos kontekste
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
18-26
PDF
Irena Katane
Globalizacijos įtaka darniai Latvijos kaimo mokyklų plėtrai
Santraukos peržiūros 264 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 343
27-39
PDF
Marite Kravale | Vija Guseva
Neformalus jaunimo ugdymas ir palanki aplinka
Santraukos peržiūros 363 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 397
40-45
PDF
Vitalija Gražienė
Vaikystės sampratos paradigmos kaita: „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimo“ projekto (1993-2005) studija
Santraukos peržiūros 404 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 689
46-55
PDF
Irena Zaleskienė
Pilietinė komunikacija ir tarpkultūrinis ugdymas
Santraukos peržiūros 396 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 464
56-62
PDF
Asta Ranonytė
Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos
Santraukos peržiūros 258 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
63-73
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363
74-86
PDF
Valerija Vendramin
Lyčių skirtumai: socialinių reprezentacijų programų interpretacija
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308
87-96
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste
Santraukos peržiūros 309 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 348
97-105
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių konfliktai: vertybinis aspektas ir raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 459 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 721
106-117
PDF
Vytautas Šernas
Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija
Santraukos peržiūros 234 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 411
118-126
PDF
Pranas Gudynas | Eglė Uginčienė
UNESCO „Švietimo visiems“ ugdymo kokybės gerinimo politikos aktualumas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 374 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 567
127-136
PDF
Eglė Katiliūtė
Švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ribotumai: švietimo subjektų požiūris
Santraukos peržiūros 299 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 332
137-153
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 476
154-165
PDF
Sigitas Balčiūnas | Artūras Blinstrubas
Mokyklų tobulinimo išorės audito vertinimas: mokytojų nuomonės tyrimas
Santraukos peržiūros 302 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 504
166-176
PDF
Gintautė Žibėrienė
Studijų programų kokybės vertinimo koncepcija ir ją veikiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 504
177-189
PDF
Angelė Pečeliūnaitė
Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąją interaktyvioje aplinkoje
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 316
190-200
PDF
Zenonas Bajoriūnas
Įnašas į edukologiją
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 284
201-202
PDF