T. 16 (2006): Acta Paedagogica Vilnensia

T. 16 (2006)

Acta Paedagogica Vilnensia
Publikuota 2006-06-17

Straipsniai

Vanda Aramavičiūtė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 137 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 193
Gintautas Mažeikis
Postmoderni pragmatinė edukologija: teorinės prielaidos ir modeliai
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 379
8-17
PDF
Nijolė Burkšaitienė
Užsienio kalbos mokymasis univeristetinėse studijose konstruktyvistinės paradigmos kontekste
Santraukos peržiūros 204 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
18-26
PDF
Irena Katane
Globalizacijos įtaka darniai Latvijos kaimo mokyklų plėtrai
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 272
27-39
PDF
Marite Kravale | Vija Guseva
Neformalus jaunimo ugdymas ir palanki aplinka
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282
40-45
PDF
Vitalija Gražienė
Vaikystės sampratos paradigmos kaita: „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimo“ projekto (1993-2005) studija
Santraukos peržiūros 266 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442
46-55
PDF
Irena Zaleskienė
Pilietinė komunikacija ir tarpkultūrinis ugdymas
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 339
56-62
PDF
Asta Ranonytė
Lietuvos moksleivių pilietiškumo ir tautinio tapatumo formavimosi prielaidos
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 335
63-73
PDF
Andrius Sprindžiūnas
Lietuvos moksleivių ksenofobijos ir politinės tolerancijos bruožai
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
74-86
PDF
Valerija Vendramin
Lyčių skirtumai: socialinių reprezentacijų programų interpretacija
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
87-96
PDF
Elvyda Martišauskienė
Paauglių požiūriai į priešingą lytį jų dvasinio tapsmo kontekste
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 263
97-105
PDF
Gražina Čiuladienė
Paauglių konfliktai: vertybinis aspektas ir raiškos tendencijos
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 433
106-117
PDF
Vytautas Šernas
Svarbi metodologinio kalbų mokymosi modelio dimensija
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 326
118-126
PDF
Pranas Gudynas | Eglė Uginčienė
UNESCO „Švietimo visiems“ ugdymo kokybės gerinimo politikos aktualumas Lietuvoje
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 399
127-136
PDF
Eglė Katiliūtė
Švietimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ribotumai: švietimo subjektų požiūris
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 254
137-153
PDF
Rita Raudeliūnaitė
Turinčių regėjimo neįgalumą ir jo neturinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai: lyginamasis aspektas
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 381
154-165
PDF
Sigitas Balčiūnas | Artūras Blinstrubas
Mokyklų tobulinimo išorės audito vertinimas: mokytojų nuomonės tyrimas
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 340
166-176
PDF
Gintautė Žibėrienė
Studijų programų kokybės vertinimo koncepcija ir ją veikiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 409
177-189
PDF
Angelė Pečeliūnaitė
Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąją interaktyvioje aplinkoje
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 242
190-200
PDF
Zenonas Bajoriūnas
Įnašas į edukologiją
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214
201-202
PDF